Novinky

V. ročník EPI konferencie Verejné obstarávanie 2024

  16. 1. 2024

Spoločnosť Poradca podnikateľa, s.r.o. pod hlavičkou EPI organizuje V. ročník konferencie Verejné obstarávanie, v dňoch13. a 14. februára 2024 v Hoteli Patria **** na Štrbskom Plese. Odborným garantom je advokátska kancelária Stentors project advisory and consulting s.r.o.. Tentokrát je OZ "OSO" odborným partnerom podujatia.

V. ročník EPI konferencie Verejné obstarávanie 2024

Stiahnutie novely zákona o verejnom obstarávaní

  30. 3. 2023

Zámer predsedu ÚVO Petra Kuboviča zrušiť nútený model profesionalizácie so sankčným mechanizmom mal širokú podporu odbornej verejnosti, a to tak samotných verejných obstarávateľov, ako aj pracovníkov, ktorí procesy verejného obstarávania zabezpečujú.

Stiahnutie novely zákona o verejnom obstarávaní

Vyhodnotenie dotazníka ÚVO

  10. 2. 2023

ÚVO vyhodnotil dotazník zo dňa 18.01.2023, ktorý mal preveriť názory odbornej verejnosti na zavedenie povinej profesionalizácie vo verejnom obstarávaní od 31.03.2024 a zavedenia povinnej elektronizácie vo verejnom obstarávaní elektronickou platformou od 01.02.2023. 

 


Vyhodnotenie dotazníka ÚVO

IV. ročník EPI konferencie Verejné obstarávanie 2023

  25. 1. 2023

Spoločnosť Poradca podnikateľa, s.r.o. pod hlavičkou EPI organizuje  IV. ročník konferencie Verejné obstarávanie 2023. Uskutoční sa 13. – 14. 2. 2023 v Hoteli Patria **** na Štrbskom plese.  Konferencia sa koná pod záštitou 2 úradov - Úradu vlády SR a Úradu pre verejné obstarávanie, ktorých zástupcovia konferenciu oficiálne otvoria. EPI konferencia prináša unikátny prienik pohľadov na aktuálne zmeny vo svete verejného obstarávania. Nepremeškajte príležitosť získať aktuálne informácie priamo od tvorcov legislatívy, pohľadu zástupcov samospráv a v neposlednom rade riadiacich orgánov.

Tento ročník prináša unikátny prienik pohľadov na aktuálne zmeny vo svete verejného obstarávania v roku 2022 a 2023 v rôznych oblastiach. Jednou z hlavných tém bude profesionalizácia verejného obstarávania, jej riziká a možné dôsledky jej zavedenia. Samostatné bloky budú venované tiež informačným systémom, zmenám v eurofondových zákazkách a metodickému usmerneniu UVO k zvýšeniu cien v stavebníctve a jeho dopady.

Špeciálne tešiť sa môžete na Petra Kuboviča, predsedu Úradu pre verejné obstarávanie počas celých 2 dní trvania konferencie.

IV. ročník EPI konferencie Verejné obstarávanie 2023

Zákon č. 121/2022 Z.z.

  30. 6. 2022

Zajtrajším dňom nadobúda účinnosť časť VI. zákona č. 121/2022 Z. z. zo 16. marca, o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá mení aj ZVO.

Zákon č. 121/2022 Z.z.

Vyhláška č. 73/2022 Z.z.

  31. 3. 2022

Dnešným dňom nadobúda účinnosť Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 73/2022 Z.z., ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti dotazníka na zápis do zoznamu elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

Vyhláška č. 73/2022 Z.z.

Ďalšia novela ZVO je účinná

  31. 3. 2022

 Dňom 25.03.2022 nadobúda účinnosť zákon č. 86/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 353/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, okrem čl. I bodov 1,2 a 4 až 6, ktoré nadobúdajú účinnosť zajtrajším dňom, teda 1.04.2022.

Ďalšia novela ZVO je účinná

Ďalšia novela ZVO nadobudla účinnosť

  11. 3. 2022

Dňa 9.03.2022 nadobudol účinnosť zákon č. 64/2022 Z.z., zo 16. februára 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony.


Ďalšia novela ZVO nadobudla účinnosť

Nové finančné limity

  30. 12. 2021

Od 1.01.2022 nadobúda účinnosť Vyhláška ÚVO č. 493/2021 Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.


Nové finančné limity

Všeobecné metodické usmernenie č. 3-2021

  23. 12. 2021

  ÚVO vydal Všeobecné metodické usmernenie č. 3-2021.

Všeobecné metodické usmernenie  č. 3-2021

Všeobecné metodické usmernenie č. 2-2021

  16. 12. 2021

 ÚVO vydal Všeobecné metodické usmernenie č. 2-2021.

Všeobecné metodické usmernenie  č. 2-2021

Veľká novela ZVO je zverejnená v Zbierke zákonov

  8. 11. 2021

Veľká novela ZVO bola zverejnená v Zbierke zákonov pod č. 395/2021. 

 


Veľká novela ZVO je zverejnená v Zbierke zákonov

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PRÁVO A PRAX 5-2021

  27. 9. 2021

 Najnovšie vydanie časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax č 5/2021 od Wolters Kluwer je v najbližších dňoch k dispozícii.

 


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE PRÁVO A PRAX 5-2021

Vláda SR schválila novelu ZVO

  1. 7. 2021

 Vláda SR schválila novelu ZVO a tá mieri do parlamentu. Po legislatívnom procese nabrala statočne na objeme, a tak bude každopádne masívnou a zásadnou.

Vláda SR schválila novelu ZVO

Nové pravidlá pre eurofondové zákazky

  15. 6. 2021

 Dňom 15.06.2021 nadobúdajú účinnosť nové pravidlá pre eurofondové zákazky. 

Nové pravidlá pre eurofondové zákazky

Verejné obstarávanie právo a prax 3-2021

  1. 6. 2021

 V májom čísle časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax č. 3/2021 od Wolters Kluwer na Vás čaká mnoho zaujímavých informácii z verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie právo a prax 3-2021

Novela ZVO v MPK

  13. 5. 2021

 Do medzirezortného pripomienkového konania sa dostala ďalšia novela ZVO. Termín ukončenia MPK je stanovený do 1.06.2021.

Novela ZVO v MPK

Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

  5. 5. 2021

NR SR včera schválila zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon, okrem iného, upravuje minimálny percentuálny podiel ekologických vozidiel pri zadávaní nadlimitnej zákazky pri verejnom obstarávaní a zabezpečovaní služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave. 

Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Zákon č. 141/2021 Z.z.

  5. 5. 2021

Zajtrajším dňom nadobudá účinnosť zákon č. 141/2021 Z.z. zo dňa 31.03.2021,  ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 141/2021 Z.z.

Verejné obstarávanie právo a prax 2-2021

  12. 4. 2021

Druhé tohtoročné číslo časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax č. 2/2021 od Wolters Kluwer prináša opäť mnoho zaujímavých informácii z verejného obstarávania.

Verejné obstarávanie právo a prax 2-2021

Prípravné trhové konzultácie

  18. 2. 2021

Využívate inštitút prípravných trhových konzultácií podľa § 25 ZVO, alebo sa chytáte ho využiť?

Prípravné trhové konzultácie

Metodika pre produktovú skupinu „Čistiace prostriedky a upratovacie služby,“

  11. 2. 2021

Slovenská agentúra životného prostredia MŽ SR a ÚVO pripravili metodiku pre produktovú skupinu „Čistiace prostriedky a upratovacie služby“ na obstaranie komodít so zohľadnením enviromentálneho dopadu nakupovaných tovarov, služieb a stavebných prác.

Metodika pre produktovú skupinu „Čistiace prostriedky a upratovacie služby,“

Všeobecné metodické usmernenie 1-2021

  9. 2. 2021

 K obstarávaniu originálnych tonerových náplní vydalo ÚVO všeobecné metodické usmernenie 1-2021.

Všeobecné metodické usmernenie 1-2021

Výkladové stanovisko č. 1/2021

  9. 2. 2021

ÚVO vydalo  Výkladové stanovisko č. 1/2021, ktoré pojednáva o vyhodnotení ponuky, ktorá  obsahujúcej viac návrhov na plnenie toho istého kritéria.

 

 

 

Výkladové stanovisko č. 1/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

  27. 1. 2021

 Prvé tohtoročné číslo časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax č. 1/2021 od Wolters Kluwer sa práve pripravuje na vydanie.


Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2021

Zákon č. 9/2021 Z.z. nadobudol účinnosť

  19. 1. 2021

 Zákon č. 9/2021 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19, dnes nadobudol účinnosť.

Zákon č. 9/2021 Z.z. nadobudol účinnosť

Verejné obstarávanie - právo a prax 06/2020

  13. 1. 2021

V ďalšom vydaní časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax č. 6/2020 od vydavateľstva Wolters Kluwer, nájdete aj tentokrát príspevky z našej dielne.

Verejné obstarávanie - právo a prax 06/2020

MPK k návrhu novely ZVO z dielne podpredsedu vlády Holého je ukončené

  5. 1. 2021

 MPK k návrhu revolučnej novely ZVO z dielne podpredsedu vlády Štefana Holého bolo 31.12.2020 ukončené.

 

MPK k návrhu novely ZVO z dielne podpredsedu vlády Holého je ukončené

Zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní

  17. 12. 2020

Rezort spravodlivosti predložil do MPK ďalší zákon, „Zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“, ktorým pkračuje „revolúcia“ vo verejnom obstarávaní. 

 

Zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní

Novela ZVO už v MPK

  9. 12. 2020

Avízovaná revolúcia vo verejnom obstarávaní má už jasné kontúry. Podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý predstavil novelu zákona o verejnom obstarávaní tlačovou správou a zverejnil ju na medzirezortné pripomienkové konanie na portáli Slovlex a jej účinnosť by mala byť od 1.08.2021.

 


Novela ZVO už v MPK

Verejné obstarávanie – právo a prax 05/2020

  2. 11. 2020

 Aj v najnovšom čísle časopisu Verejné obstarávanie -právo a prax 5/2020 sme pre Vás pripravili príspevky.

Verejné obstarávanie – právo a prax 05/2020

ÚVO predstavilo vlastnú novelu ZVO

  21. 10. 2020

Včera ÚVO predstavilo svoj vlastný návrh novely ZVO, ktorý zverejnilo na svojom webovom portáli a vyzýva k odbornej diskusii k nej. Ide o masívnu novelu ZVO, ktorou pribudne mnoho paragrafových znení, ale aj mnoho nových inštitútov. 

ÚVO predstavilo vlastnú novelu ZVO

Revolúcia vo verejnom obstarávaní

  7. 10. 2020

Oblasť verejného obstarávania čaká „revolúcia“. Podpredseda vlády pre legislatívu Štefan Holý predstavil novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorej účinnosť by mala byť od 1.08.2021.

Revolúcia vo verejnom obstarávaní

Čo ak identifikujeme mimoriadne nízku ponuku

  26. 8. 2020

 V publikovaní príspevkov do časopisu Verejné obstarávanie – právo a prax od vydavateľstva Wolters Kluwer úspešne pokračujeme. 

Čo ak identifikujeme mimoriadne nízku ponuku

Lehoty pri doručovaní žiadosti o nápravu

  10. 6. 2020

V najnovšom čísle Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2020 od vydavateľstva Wolters Kluwer nájdete opäť príspevky z našej dielne.


Lehoty pri doručovaní žiadosti o nápravu

4. verzia „Metodiky zadávania zákaziek“

  19. 5. 2020

ÚVO vydalo 4. verziu „Metodiky zadávania zákaziek“, ktorá prináša jej aktualizované znenie a odráža tak aktuálny právny stav v oblasti verejného obstarávania. 

 


4. verzia „Metodiky zadávania zákaziek“

Všeobecné metodické usmernenie 1-2020

  19. 5. 2020

ÚVO vydal Všeobecné metodické usmernenie č. 1-2020, ktoré usmerňuje, ako postupovať pri vyhodnotení preukazovania podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní, v nadväznosti na legislatívu prijatú v súvislosti s Covid -19, ktorou boli prijaté opatrenia, ktorými je odklad splátok, ako reakcia na aktuálnu situáciu pre osoby postihnuté krízou, resp. za účelom zmiernenia ekonomických dopadov. 

 


Všeobecné metodické usmernenie 1-2020

Zmeny pre eurofondové zákazky

  5. 5. 2020

Aj pri zadávaní eurofondových zákaziek bol prijaté niektoré nov opatrenia. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu  z dôvodu pandémie vírusu covid – 19, CKO upravil Metodický pokyn č. 12. 

 


Zmeny pre eurofondové zákazky

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V ČASE MIMORIADNEJ UDALOSTI Z DÔVODU PANDÉMIE COVID-19

  29. 4. 2020

Keďže už druhý mesiac sme v mimoriadnej situácii z dôvodu pandémie vírusu COVID – 19 a nemôžme sa stretávať tak, ako sme mali v pláne a tak, ako by sme chceli, aby sme si vymenili užitočné informácie, na vaše problémy a starosti so zabezpečovaním chodu organizácie aj tak nezabúdame a pripravili sme pre vás návod, ako realizovať verejné obstarávanie aj v týchto neľahkých situáciách. Sledujte najnovšie číslo Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2020 od vydavateľstva Wolters Kluwer.


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V ČASE MIMORIADNEJ UDALOSTI  Z DÔVODU PANDÉMIE COVID-19

Mininovela ZVO nadobudla účinnosť

  27. 3. 2020

Zákon č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (“lex corona“) zo dňa 25.03.2020, dnes nadobudol účinnosť.

 


Mininovela ZVO nadobudla účinnosť

Stručná príručka verejného obstarávania

  26. 3. 2020

 Stručnú príručku verejného obstarávania pripravilo ÚVO v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu.

Stručná príručka verejného obstarávania

Ako jednoducho na zákazku s nízkou hodnotou

  25. 3. 2020

 ÚVO pripravil stručný dokument, ako jednoducho realizovať zákazku s nízkou hodnotou.

Ako jednoducho na zákazku s nízkou hodnotou

Ako nakupovať v čase mimoriadnej udalosti

  25. 3. 2020

ÚVO pripravilo usmernenie, ako zabezpečiť mimoriadne komodity v čase mimoriadnej udalosti, vyhlásenej Vládou SR od 12.03.2020.

Ako nakupovať v čase mimoriadnej udalosti

Prebiehajúce verejné obstarávania počas mimoriadnej udalosti

  13. 3. 2020

Počas vyhlásenej mimoriadnej udalosti Vládou SR dňom 12.03.2020, v dôsledku zákazu alebo obmedzenia vstupov do budov, využívaním práce z domu tzv. „home office“, je možné v prebiehajúcich verejných obstarávaniach aj za týchto okolnosti naďalej pokračovať.

Prebiehajúce verejné obstarávania počas mimoriadnej udalosti

Darujte nám 2% z dane

  18. 2. 2020

Pre zvyšovanie odbornosti a profesijnej kvalifikácie v oblasti firemných nákupov a verejného obstarávania, pre rozvoj znalostnej ekonomiky v týchto disciplínach využite možnosť, ktorá Vás nebude stáť nič a podporte nás svojimi 2% z dane z príjmu za rok 2019, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ alebo ktorú ste ako fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba odviedli daňovému úradu. 

Darujte nám 2% z dane

Metodika kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní

  22. 1. 2020

 ÚVO v spolupráci s NKÚ SR pripravili Metodiku kontroly hodpodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní.

Metodika kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní

Cenové mapy

  20. 1. 2020

Po roku odosielania elektronických súhrnných správ cez IS ZÚ, je možné sa v nich jednoducho prelúskávať a zisťovať cenové úrovne jednotlivých komodt cez tzv. „cenové mapy“. 


Cenové mapy

Prekrásne Vianočné sviatky a úspešný nový rok

  18. 12. 2019

 Ďakujeme  za tvorivú a úspešnú spoluprácu v roku 2019, prajeme prekrásne Vianočné sviatky a úspešný nový rok.

 


Prekrásne Vianočné sviatky a úspešný nový rok

Vyhláška ÚVO č. 428/2019

  18. 12. 2019

 Vyhláška ÚVO č. 428/2019 zo dňa 6.12.2019 ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov bola zverejnené v Zbierke zákonov.

 

Vyhláška ÚVO č. 428/2019

Nové Všeobecné metodické usmernenie č. 12-2019

  6. 12. 2019

 ÚVO vydal nové Všeobecné metodické usmernenie č. 12-2019, týkajúce sa obligatórnych náležitosti plnej moci pri zastupovaní v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného.

Nové Všeobecné metodické usmernenie č. 12-2019

Novela ZVO z dielne ÚVO nie je schválená

  26. 11. 2019

 Chystaná novela ZVO z dielne ÚVO nie je schválená!

Novela ZVO z dielne ÚVO nie je schválená

Návrh ďalšej novely ZVO v NR SR

  25. 11. 2019

 Do NR SR bol doručený ďalší poslanecký návrh na novelizovanie ZVO.

Návrh ďalšej novely ZVO v NR SR

Všeobecné metodické usmernenie č. 11-2019

  25. 11. 2019

 ÚVO vydal nové Všeobecné metodické usmernenie č. 11-2019.

Všeobecné metodické usmernenie č. 11-2019

Nové pravidlá pre eurofondové zákazky od 1.11.2019

  8. 11. 2019

S účinnosťou od 1.11.2019 platia nové pravidlá pre eurofondové zákazky. EŠIF má svoju 9 verziu. Zmeny nastali aj v MP CKO č. 5, 12, 14, 18 a 36.


Nové pravidlá pre eurofondové zákazky od 1.11.2019

Nové finančné limity pre nadlimitné zákazky

  8. 11. 2019

 Delegované nariadenia komisie EÚ zo dňa 30.10.2019 menia finančné limity pre nadlimitné zákazky s účinnosťou od 1.01.2020.

Nové finančné limity pre nadlimitné zákazky

Nové všeobecné metodické usmernenie ÚVO

  25. 10. 2019

 ÚVO vydal nové Všeobecné metodické usmernenie č. 10-2019, týkajúce sa problematiky zmeny zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania.


Nové všeobecné metodické usmernenie ÚVO

Novela z dielne ÚVO je schválená

  17. 10. 2019

 NR SR dnes schválila, s pozmeňovacími návrhmi, ďalšiu obsiahlu novelu ZVO z dielne ÚVO.


Novela z dielne ÚVO je schválená

Metodika na nákup elektromobilu

  7. 10. 2019

Koncepcia rozvoja a realizácie GPP už naberá jasné kontúry.

 


Metodika na nákup elektromobilu

Koncepcia rozvoja a realizácie zeleného VO

  7. 10. 2019

Koncepcia rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania (GPP) bola na rokovaní dňa 2.10.2019 schválená Vládou SR.

 

Koncepcia rozvoja a realizácie zeleného VO

Mini novela ZVO v NR SR

  1. 10. 2019

 Do NR SR dorazil ďalší návrh na novelizovanie ZVO od 1.1.202, tentokrát z dielne poslancov.

 


Mini novela ZVO v NR SR

V profesionalizácii VO je už jasnejšie

  23. 9. 2019

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 4.09.2019 schválila II. alternatívu predloženého legislatívneho zámeru zákona o komore odborných garantov verejného obstarávania. 

 


V profesionalizácii VO je už jasnejšie

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii

  26. 8. 2019

Dňa 1.08.2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov. Táto nepriama novela ZVO, dopĺňa len jeho dve ustanovenia.  

 


Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii

Zákon o RPVS bol novelizovaný

  5. 8. 2019

Zákon č. 241/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a  dopĺňajú niektoré zákony bol zverejnený v zbierke zákonov. Jeho účinnosť nastane dňom 1.09.2019 a niektoré ustanovenia dňom 1.11.2019.

Zákon o RPVS bol novelizovaný

MPK k návrhu novely ZVO je ukončené

  23. 7. 2019

MPK k návrhu novely ZVO s účinnosťou od 1.01.2020 bolo včera ukončené. Celkovo bolo vznesených 486 pripomienok z toho 251 zásadných od rôznych subjektov, no a samozrejme sme pri tom nechýbali. 

MPK k návrhu novely ZVO je ukončené

Zákon č. 177/2019 Z.z. bol novelizovaný

  22. 7. 2019

Zákon č. 221/2019 Z. z. z 19.06.2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znížovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektroých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony bol dnes vyhlásený v Zbierke zákonov.

Zákon č. 177/2019 Z.z. bol novelizovaný

Ďalšia novela ZVO je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

  2. 7. 2019

 Desiata novela ZVO je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní. 

Ďalšia novela ZVO je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Vyhláška č. 157/2016 Z. z. je novelizovaná

  18. 6. 2019

 Vyhláškou ÚVO č. 171/2019 Z.z. z 11.06.2019 sa mení a dopĺňa Vyhláška ÚVO č. 157/2016 Z.z..

Vyhláška č. 157/2016 Z. z. je novelizovaná

Ako obstarávať potraviny

  4. 6. 2019

 Ak ešte stále si nie ste istí, ako správne obstarávať potraviny po veľkej novele ZVO účinnej od 1.01.2019, ÚVO včera zverejnil nové Všeobecné metodické usmernenie č. 8-2019.

Ako obstarávať potraviny

Nové výkladové stanovisko č. 1/2019

  28. 5. 2019

ÚVO vydal Výkladové stanovisko č. 1/2019, ktoré sa týka problematiky obstarávania stravovacích poukážok. 

Nové výkladové stanovisko č. 1/2019

ÚVO vydal nové všeobecné metodické usmernenie

  23. 5. 2019

 ÚVO včera vydal Všeobecné metodické usmernenie č. 7-2019.

ÚVO vydal nové všeobecné metodické usmernenie

Eurofondové zákazky majú nové pravidlá

  2. 5. 2019

 Od 1. mája vstúpili do účinnosti nové pravidlá pre eurofondové zákazky.

Eurofondové zákazky majú nové pravidlá

Náš školiaci aprílový maratón

  2. 5. 2019

 Tohtoročný apríl s niesol v znamení sérií školení, ktoré sme úspešne absolvovali.

Náš školiaci aprílový maratón

Nové debyrokratizačné opatrenia schválila Vláda SR

  17. 4. 2019

Vláda SR na svojom dnešnom rokovaní schválila ďalšiu vlnu debyrokratizačných opatrení. 

Nové debyrokratizačné opatrenia schválila Vláda SR

Legislatívny proces profesionalizácie verejného obstarávania pokračuje

  6. 3. 2019

ÚVO pokračuje v legislatívnom procese zámeru o príprave zákona o Komore verejného obstarávania a to aj napriek pretrvávajúcim rozporom k návrhu od ôsmich subjektov a jednej hromadnej pripomienky verejnosti. Zámer bude predložený na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR.

Legislatívny proces profesionalizácie verejného obstarávania pokračuje

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre EN vo VO

  26. 2. 2019

Od 1. marca 2019 je účinná  vyhláška , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre EN vo VO

Písali o nás

  15. 2. 2019

Týždenník miest a obcí „Obecné noviny“ pochválil Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra zorganizovaním seminára k aktuálnym zmenám vo verejnom obstarávaní, na ktorom sme participovali.

Písali o nás

Zrealizovali sme ďalší seminár k veľkej novele ZVO

  6. 2. 2019

Seminár k aktuálnej veľkej novele o verejnom obstarávaní zorganizovalo Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra , ktorého sa zúčastnilo takmer 300 účastníkov z miest, obcí, škôl a ďalších organizácií. Lektorkou seminára bola predsedníčka správnej rady OZ Okrúhly stôl obstarávania a manažérka pre VO v spoločnosti eBIZ Corp s.r.o. – Ing. Terézia Nagyová. V rámci diskusie vystúpil tiež obchodný riaditeľ spoločnosti Mgr. Juraj Švarc.

Zrealizovali sme ďalší seminár k veľkej novele ZVO

Všeobecné metodické usmernenie k súhrnným správam

  1. 2. 2019

 ÚVO vydal všeobecné metodické usmernenie k zverejňovaniu súhrnných správ od 1.01.2019.

MPK k legislatívnemu zámeru zákona o vytvorení Komory verejného obstarávania

  31. 1. 2019

Medzirezortné pripomienkové konanie k legislatívnemu zámeru zákona o Komore verejného obstarávania bolo dňa 21.01.2019 ukončené. Celkovo bolo vzensených 171 pripomienok od rôznych subjektov, no a my sme v ňom samozrejme nechýbali.

MPK k legislatívnemu zámeru zákona o vytvorení Komory verejného obstarávania

Keď práca profesionála nezapadne prachom

  4. 1. 2019

Jedným z hlavných cieľov nášho občianského združenia je podpora a rozširovanie elektronizácie procesov firemných nákupov a verejného obstarávania využívaním vhodných elektronických nástrojov a tak tieto aktivity špecialistov vo verejnom obstarávaní vo firemnom nákupe nie len podporujeme, ale aj analyzujeme a vyhodnocujeme. 


Keď práca profesionála nezapadne prachom

Súhrnné správy od nového roka po novom

  2. 1. 2019

 Od 1.01.2019 dochádza k zmene pri zverejňovaní kvartálnych súhrnných správ, ktoré sa zverejňujú už prostredníctvom elektronického formulára v IS ZÚ na stránke www.uvo.gov.sk.

 

Legislatívny zámer zákona o vytvorení Komory verejného obstarávania v MPK

  21. 12. 2018

ÚVO predložil dú MPK legislatívny zámer o vytvorení Komory verejného obstarávania. 

 


 

 

Legislatívny zámer zákona o vytvorení Komory verejného obstarávania v MPK

Darujte nám 2% z dane

  17. 12. 2018

Pre zvyšovanie odbornosti a profesijnej kvalifikácie v oblasti firemných nákupov a verejného obstarávania, pre rozvoj znalostnej ekonomiky v týchto disciplínach využite možnosť, ktorá Vás nebude stáť nič a podporte nás svojimi 2% z dane z príjmu za rok 2018, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ alebo ktorú ste ako fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba odviedli daňovému úradu. 


Darujte nám 2% z dane

Finančné limity s účinnosťou od 1.01.2019

  17. 12. 2018

Zákon č. 345/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony nám od 1.01.2019 prináša nové finančné limity pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkymi hodnotami. 

Zákon č. 343/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.01.2019

  14. 12. 2018

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zapracovanou veľkou novelou s účinnosťou od 1.01.2019 s ponechaným starým znením ale aj s odstráneným starým znením už k dispozícii. 

Tlačová konferencia ku Komore verejného obstarávania

  14. 12. 2018

Predseda ÚVO na tlačovej konferencii bližšie informoval o legislatívnom zámere na vznik Komory verejného obstarávania.

Velká novela ZVO bola dňa 6.12.2018 vyhlásená v Zbierke zákonov

  6. 12. 2018

Zákon č. 345/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol dňa 6.12.2018 vyhlásený v Zbierke zákonov.

Nové všeobecné metodické usmernenie ÚVO

  5. 12. 2018

ÚVO vydal nové všeobecné metodické usmernenie k nevyhotoveniu referencie verejným obstarávateľom/obstarávateľom v zákonných lehotách a upozorňuje, že takéto konanie je správnym deliktom.

Veľká novela je definitívne schválená

  28. 11. 2018

Veľká novela ZVO, ktorá bola pánom prezidentom vrátená dňa 31.10.2018 späť do parlamentu na opätovné prerokovanie, bola včera schválená NR SR.


Rokovania o Komore verejného obstarávania

  21. 11. 2018

Úrad pre verejné obstarávanie od 12. novembra 2018 začal sériu rokovaní o legislatívnom zámere zákona o Komore verejného obstarávania s desiatkami relevantných subjektov a my sme boli pri tom.


Máme nové výkladové stanovisko ÚVO

  15. 11. 2018

Úrad pre verejné obstarávanie dňa 15.11.2018 vydal Výkladové stanovisko č. 5/2018 o „reťazení“ kapacít.


Veľká novela sa vracia do parlamentu

  2. 11. 2018

 Veľkú novelu ZVO, ktorá bola NR SR schválená v doplnenom znení dňa 16.10.2018, pán prezident nepodpísal, ale vrátil ju dňa 31.10.2018 späť do parlamentu a jej na opätovné prerokovanie NR SR.

Príprava zákona o Komore verejného obstarávania

  24. 10. 2018

Podpredseda ÚVO dňa 23.10.2018, na 4. konferenčnom fóre OTIDEA, oboznámil účastníkov o príprave zákona o Komore verejného obstarávania a predstavil jeho základnú myšlienku, ako aj hlavné princípy fungovania tejto stavovskej organizácie.

Veľkú novelu ZVO schválila NR SR

  16. 10. 2018

 NR SR schválila veľkú novelu ZVO a jej účinnosť bude od 1.01.2019.

Do účinnosti vstúpila ďalšia novela ZVO

  26. 9. 2018

 Dňom 26.09.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 269/2018 z 11. septembra 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektroých zákonov v znení neskorších predpisov


ÚVO vydal nové výkladové stanovisko k elektronickej komunikácii

  14. 9. 2018

 V súvislosti s úplnou elektronickou kominikáciou od 19.10.2018 ÚVO vydal Výkladové stanovisko č. 4/2018.

Vplyv zákona č. 177/2018 Z.z., tzv. zákon proti byrokracii, na ZVO

  5. 9. 2018

 Od 1.09.2018 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia tzv. zákona proti byrokracii, ktoré ovplyvnili aj ZVO.

Ďalšia nepriama novela ovplyvní zákon o verejnom obstarávaní

  23. 8. 2018

 Od 1.09.2018 nadobudne účinnosť zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov  verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon proti byrokracii ), ktorý ovplyvní niektoré ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.

Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní mieri do parlamentu

  22. 8. 2018

Očakávaná veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, po schválení vládou, mieri do parlamentu. Účinnosť sa očakáva od 1.01.2019. Čakajú nás najväčšie zmeny od roku 2013.

 

Rozporové konanie k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní

  19. 6. 2018

Zástupcovia OSO sa dnes účastnili rozporového konania k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní na Úrade pre verejné obstarávanie.

1