Novinky

Lehoty pri doručovaní žiadosti o nápravu

  10. 6. 2020

V najnovšom čísle Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2020 od vydavateľstva Wolters Kluwer nájdete opäť príspevky z našej dielne.


Lehoty pri doručovaní žiadosti o nápravu

4. verzia „Metodiky zadávania zákaziek“

  19. 5. 2020

ÚVO vydalo 4. verziu „Metodiky zadávania zákaziek“, ktorá prináša jej aktualizované znenie a odráža tak aktuálny právny stav v oblasti verejného obstarávania. 

 


4. verzia „Metodiky zadávania zákaziek“

Všeobecné metodické usmernenie 1-2020

  19. 5. 2020

ÚVO vydal Všeobecné metodické usmernenie č. 1-2020, ktoré usmerňuje, ako postupovať pri vyhodnotení preukazovania podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní, v nadväznosti na legislatívu prijatú v súvislosti s Covid -19, ktorou boli prijaté opatrenia, ktorými je odklad splátok, ako reakcia na aktuálnu situáciu pre osoby postihnuté krízou, resp. za účelom zmiernenia ekonomických dopadov. 

 


Všeobecné metodické usmernenie 1-2020

Zmeny pre eurofondové zákazky

  5. 5. 2020

Aj pri zadávaní eurofondových zákaziek bol prijaté niektoré nov opatrenia. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu  z dôvodu pandémie vírusu covid – 19, CKO upravil Metodický pokyn č. 12. 

 


Zmeny pre eurofondové zákazky

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V ČASE MIMORIADNEJ UDALOSTI Z DÔVODU PANDÉMIE COVID-19

  29. 4. 2020

Keďže už druhý mesiac sme v mimoriadnej situácii z dôvodu pandémie vírusu COVID – 19 a nemôžme sa stretávať tak, ako sme mali v pláne a tak, ako by sme chceli, aby sme si vymenili užitočné informácie, na vaše problémy a starosti so zabezpečovaním chodu organizácie aj tak nezabúdame a pripravili sme pre vás návod, ako realizovať verejné obstarávanie aj v týchto neľahkých situáciách. Sledujte najnovšie číslo Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2020 od vydavateľstva Wolters Kluwer.


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V ČASE MIMORIADNEJ UDALOSTI Z DÔVODU PANDÉMIE COVID-19

Mininovela ZVO nadobudla účinnosť

  27. 3. 2020

Zákon č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (“lex corona“) zo dňa 25.03.2020, dnes nadobudol účinnosť.

 


Mininovela ZVO nadobudla účinnosť

Stručná príručka verejného obstarávania

  26. 3. 2020

 Stručnú príručku verejného obstarávania pripravilo ÚVO v spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu.

Stručná príručka verejného obstarávania

Ako jednoducho na zákazku s nízkou hodnotou

  25. 3. 2020

 ÚVO pripravil stručný dokument, ako jednoducho realizovať zákazku s nízkou hodnotou.

Ako jednoducho na zákazku s nízkou hodnotou

Ako nakupovať v čase mimoriadnej udalosti

  25. 3. 2020

ÚVO pripravilo usmernenie, ako zabezpečiť mimoriadne komodity v čase mimoriadnej udalosti, vyhlásenej Vládou SR od 12.03.2020.

Ako nakupovať v čase mimoriadnej udalosti

Prebiehajúce verejné obstarávania počas mimoriadnej udalosti

  13. 3. 2020

Počas vyhlásenej mimoriadnej udalosti Vládou SR dňom 12.03.2020, v dôsledku zákazu alebo obmedzenia vstupov do budov, využívaním práce z domu tzv. „home office“, je možné v prebiehajúcich verejných obstarávaniach aj za týchto okolnosti naďalej pokračovať.

Prebiehajúce verejné obstarávania počas mimoriadnej udalosti

Darujte nám 2% z dane

  18. 2. 2020

Pre zvyšovanie odbornosti a profesijnej kvalifikácie v oblasti firemných nákupov a verejného obstarávania, pre rozvoj znalostnej ekonomiky v týchto disciplínach využite možnosť, ktorá Vás nebude stáť nič a podporte nás svojimi 2% z dane z príjmu za rok 2019, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ alebo ktorú ste ako fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba odviedli daňovému úradu. 

Darujte nám 2% z dane

Metodika kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní

  22. 1. 2020

 ÚVO v spolupráci s NKÚ SR pripravili Metodiku kontroly hodpodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní.

Metodika kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní

Cenové mapy

  20. 1. 2020

Po roku odosielania elektronických súhrnných správ cez IS ZÚ, je možné sa v nich jednoducho prelúskávať a zisťovať cenové úrovne jednotlivých komodt cez tzv. „cenové mapy“. 


Cenové mapy

Prekrásne Vianočné sviatky a úspešný nový rok

  18. 12. 2019

 Ďakujeme  za tvorivú a úspešnú spoluprácu v roku 2019, prajeme prekrásne Vianočné sviatky a úspešný nový rok.

 


Prekrásne Vianočné sviatky a úspešný nový rok

Vyhláška ÚVO č. 428/2019

  18. 12. 2019

 Vyhláška ÚVO č. 428/2019 zo dňa 6.12.2019 ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov bola zverejnené v Zbierke zákonov.

 

Vyhláška ÚVO č. 428/2019

Nové Všeobecné metodické usmernenie č. 12-2019

  6. 12. 2019

 ÚVO vydal nové Všeobecné metodické usmernenie č. 12-2019, týkajúce sa obligatórnych náležitosti plnej moci pri zastupovaní v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného.

Nové Všeobecné metodické usmernenie č. 12-2019

Novela ZVO z dielne ÚVO nie je schválená

  26. 11. 2019

 Chystaná novela ZVO z dielne ÚVO nie je schválená!

Novela ZVO z dielne ÚVO nie je schválená

Návrh ďalšej novely ZVO v NR SR

  25. 11. 2019

 Do NR SR bol doručený ďalší poslanecký návrh na novelizovanie ZVO.

Návrh ďalšej novely ZVO v NR SR

Všeobecné metodické usmernenie č. 11-2019

  25. 11. 2019

 ÚVO vydal nové Všeobecné metodické usmernenie č. 11-2019.

Všeobecné metodické usmernenie č. 11-2019

Nové pravidlá pre eurofondové zákazky od 1.11.2019

  8. 11. 2019

S účinnosťou od 1.11.2019 platia nové pravidlá pre eurofondové zákazky. EŠIF má svoju 9 verziu. Zmeny nastali aj v MP CKO č. 5, 12, 14, 18 a 36.


Nové pravidlá pre eurofondové zákazky od 1.11.2019

Nové finančné limity pre nadlimitné zákazky

  8. 11. 2019

 Delegované nariadenia komisie EÚ zo dňa 30.10.2019 menia finančné limity pre nadlimitné zákazky s účinnosťou od 1.01.2020.

Nové finančné limity pre nadlimitné zákazky

Nové všeobecné metodické usmernenie ÚVO

  25. 10. 2019

 ÚVO vydal nové Všeobecné metodické usmernenie č. 10-2016, týkajúce sa problematoky zmeny zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania.


Nové všeobecné metodické usmernenie ÚVO

Novela z dielne ÚVO je schválená

  17. 10. 2019

 NR SR dnes schválila, s pozmeňovacími návrhmi, ďalšiu obsiahlu novelu ZVO z dielne ÚVO.


Novela z dielne ÚVO je schválená

Metodika na nákup elektromobilu

  7. 10. 2019

Koncepcia rozvoja a realizácie GPP už naberá jasné kontúry.

 


Metodika na nákup elektromobilu

Koncepcia rozvoja a realizácie zeleného VO

  7. 10. 2019

Koncepcia rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania (GPP) bola na rokovaní dňa 2.10.2019 schválená Vládou SR.

 

Koncepcia rozvoja a realizácie zeleného VO

Mini novela ZVO v NR SR

  1. 10. 2019

 Do NR SR dorazil ďalší návrh na novelizovanie ZVO od 1.1.202, tentokrát z dielne poslancov.

 


Mini novela ZVO v NR SR

V profesionalizácii VO je už jasnejšie

  23. 9. 2019

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 4.09.2019 schválila II. alternatívu predloženého legislatívneho zámeru zákona o komore odborných garantov verejného obstarávania. 

 


V profesionalizácii VO je už jasnejšie

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii

  26. 8. 2019

Dňa 1.08.2019 vstúpil do účinnosti zákon č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov. Táto nepriama novela ZVO, dopĺňa len jeho dve ustanovenia.  

 


Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii

Zákon o RPVS bol novelizovaný

  5. 8. 2019

Zákon č. 241/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a  dopĺňajú niektoré zákony bol zverejnený v zbierke zákonov. Jeho účinnosť nastane dňom 1.09.2019 a niektoré ustanovenia dňom 1.11.2019.

Zákon o RPVS bol novelizovaný

MPK k návrhu novely ZVO je ukončené

  23. 7. 2019

MPK k návrhu novely ZVO s účinnosťou od 1.01.2020 bolo včera ukončené. Celkovo bolo vznesených 486 pripomienok z toho 251 zásadných od rôznych subjektov, no a samozrejme sme pri tom nechýbali. 

MPK k návrhu novely ZVO je ukončené

Zákon č. 177/2019 Z.z. bol novelizovaný

  22. 7. 2019

Zákon č. 221/2019 Z. z. z 19.06.2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znížovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektroých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony bol dnes vyhlásený v Zbierke zákonov.

Zákon č. 177/2019 Z.z. bol novelizovaný

Ďalšia novela ZVO je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

  2. 7. 2019

 Desiata novela ZVO je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní. 

Ďalšia novela ZVO je v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Vyhláška č. 157/2016 Z. z. je novelizovaná

  18. 6. 2019

 Vyhláškou ÚVO č. 171/2019 Z.z. z 11.06.2019 sa mení a dopĺňa Vyhláška ÚVO č. 157/2016 Z.z..

Vyhláška č. 157/2016 Z. z. je novelizovaná

Ako obstarávať potraviny

  4. 6. 2019

 Ak ešte stále si nie ste istí, ako správne obstarávať potraviny po veľkej novele ZVO účinnej od 1.01.2019, ÚVO včera zverejnil nové Všeobecné metodické usmernenie č. 8-2019.

Ako obstarávať potraviny

Nové výkladové stanovisko č. 1/2019

  28. 5. 2019

ÚVO vydal Výkladové stanovisko č. 1/2019, ktoré sa týka problematiky obstarávania stravovacích poukážok. 

Nové výkladové stanovisko č. 1/2019

ÚVO vydal nové všeobecné metodické usmernenie

  23. 5. 2019

 ÚVO včera vydal Všeobecné metodické usmernenie č. 7-2019.

ÚVO vydal nové všeobecné metodické usmernenie

Eurofondové zákazky majú nové pravidlá

  2. 5. 2019

 Od 1. mája vstúpili do účinnosti nové pravidlá pre eurofondové zákazky.

Eurofondové zákazky majú nové pravidlá

Náš školiaci aprílový maratón

  2. 5. 2019

 Tohtoročný apríl s niesol v znamení sérií školení, ktoré sme úspešne absolvovali.

Náš školiaci aprílový maratón

Nové debyrokratizačné opatrenia schválila Vláda SR

  17. 4. 2019

Vláda SR na svojom dnešnom rokovaní schválila ďalšiu vlnu debyrokratizačných opatrení. 

Nové debyrokratizačné opatrenia schválila Vláda SR

Legislatívny proces profesionalizácie verejného obstarávania pokračuje

  6. 3. 2019

ÚVO pokračuje v legislatívnom procese zámeru o príprave zákona o Komore verejného obstarávania a to aj napriek pretrvávajúcim rozporom k návrhu od ôsmich subjektov a jednej hromadnej pripomienky verejnosti. Zámer bude predložený na rokovanie Legislatívnej rady vlády SR.

Legislatívny proces profesionalizácie verejného obstarávania pokračuje

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre EN vo VO

  26. 2. 2019

Od 1. marca 2019 je účinná  vyhláška , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre EN vo VO

Písali o nás

  15. 2. 2019

Týždenník miest a obcí „Obecné noviny“ pochválil Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra zorganizovaním seminára k aktuálnym zmenám vo verejnom obstarávaní, na ktorom sme participovali.

Písali o nás

Zrealizovali sme ďalší seminár k veľkej novele ZVO

  6. 2. 2019

Seminár k aktuálnej veľkej novele o verejnom obstarávaní zorganizovalo Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy Nitra , ktorého sa zúčastnilo takmer 300 účastníkov z miest, obcí, škôl a ďalších organizácií. Lektorkou seminára bola predsedníčka správnej rady OZ Okrúhly stôl obstarávania a manažérka pre VO v spoločnosti eBIZ Corp s.r.o. – Ing. Terézia Nagyová. V rámci diskusie vystúpil tiež obchodný riaditeľ spoločnosti Mgr. Juraj Švarc.

Zrealizovali sme ďalší seminár k veľkej novele ZVO

Všeobecné metodické usmernenie k súhrnným správam

  1. 2. 2019

 ÚVO vydal všeobecné metodické usmernenie k zverejňovaniu súhrnných správ od 1.01.2019.

MPK k legislatívnemu zámeru zákona o vytvorení Komory verejného obstarávania

  31. 1. 2019

Medzirezortné pripomienkové konanie k legislatívnemu zámeru zákona o Komore verejného obstarávania bolo dňa 21.01.2019 ukončené. Celkovo bolo vzensených 171 pripomienok od rôznych subjektov, no a my sme v ňom samozrejme nechýbali.

MPK k legislatívnemu zámeru zákona o vytvorení Komory verejného obstarávania

Keď práca profesionála nezapadne prachom

  4. 1. 2019

Jedným z hlavných cieľov nášho občianského združenia je podpora a rozširovanie elektronizácie procesov firemných nákupov a verejného obstarávania využívaním vhodných elektronických nástrojov a tak tieto aktivity špecialistov vo verejnom obstarávaní vo firemnom nákupe nie len podporujeme, ale aj analyzujeme a vyhodnocujeme. 


Keď práca profesionála nezapadne prachom

Súhrnné správy od nového roka po novom

  2. 1. 2019

 Od 1.01.2019 dochádza k zmene pri zverejňovaní kvartálnych súhrnných správ, ktoré sa zverejňujú už prostredníctvom elektronického formulára v IS ZÚ na stránke www.uvo.gov.sk.

 

Legislatívny zámer zákona o vytvorení Komory verejného obstarávania v MPK

  21. 12. 2018

ÚVO predložil dú MPK legislatívny zámer o vytvorení Komory verejného obstarávania. 

 


 

 

Legislatívny zámer zákona o vytvorení Komory verejného obstarávania v MPK

Darujte nám 2% z dane

  17. 12. 2018

Pre zvyšovanie odbornosti a profesijnej kvalifikácie v oblasti firemných nákupov a verejného obstarávania, pre rozvoj znalostnej ekonomiky v týchto disciplínach využite možnosť, ktorá Vás nebude stáť nič a podporte nás svojimi 2% z dane z príjmu za rok 2018, ktorú už za Vás odviedol Váš zamestnávateľ alebo ktorú ste ako fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba odviedli daňovému úradu. 


Darujte nám 2% z dane

Finančné limity s účinnosťou od 1.01.2019

  17. 12. 2018

Zákon č. 345/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony nám od 1.01.2019 prináša nové finančné limity pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkymi hodnotami. 

Zákon č. 343/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.01.2019

  14. 12. 2018

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zapracovanou veľkou novelou s účinnosťou od 1.01.2019 s ponechaným starým znením ale aj s odstráneným starým znením už k dispozícii. 

Tlačová konferencia ku Komore verejného obstarávania

  14. 12. 2018

Predseda ÚVO na tlačovej konferencii bližšie informoval o legislatívnom zámere na vznik Komory verejného obstarávania.

Velká novela ZVO bola dňa 6.12.2018 vyhlásená v Zbierke zákonov

  6. 12. 2018

Zákon č. 345/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol dňa 6.12.2018 vyhlásený v Zbierke zákonov.

Nové všeobecné metodické usmernenie ÚVO

  5. 12. 2018

ÚVO vydal nové všeobecné metodické usmernenie k nevyhotoveniu referencie verejným obstarávateľom/obstarávateľom v zákonných lehotách a upozorňuje, že takéto konanie je správnym deliktom.

Veľká novela je definitívne schválená

  28. 11. 2018

Veľká novela ZVO, ktorá bola pánom prezidentom vrátená dňa 31.10.2018 späť do parlamentu na opätovné prerokovanie, bola včera schválená NR SR.


Rokovania o Komore verejného obstarávania

  21. 11. 2018

Úrad pre verejné obstarávanie od 12. novembra 2018 začal sériu rokovaní o legislatívnom zámere zákona o Komore verejného obstarávania s desiatkami relevantných subjektov a my sme boli pri tom.


Máme nové výkladové stanovisko ÚVO

  15. 11. 2018

Úrad pre verejné obstarávanie dňa 15.11.2018 vydal Výkladové stanovisko č. 5/2018 o „reťazení“ kapacít.


Veľká novela sa vracia do parlamentu

  2. 11. 2018

 Veľkú novelu ZVO, ktorá bola NR SR schválená v doplnenom znení dňa 16.10.2018, pán prezident nepodpísal, ale vrátil ju dňa 31.10.2018 späť do parlamentu a jej na opätovné prerokovanie NR SR.

Príprava zákona o Komore verejného obstarávania

  24. 10. 2018

Podpredseda ÚVO dňa 23.10.2018, na 4. konferenčnom fóre OTIDEA, oboznámil účastníkov o príprave zákona o Komore verejného obstarávania a predstavil jeho základnú myšlienku, ako aj hlavné princípy fungovania tejto stavovskej organizácie.

Veľkú novelu ZVO schválila NR SR

  16. 10. 2018

 NR SR schválila veľkú novelu ZVO a jej účinnosť bude od 1.01.2019.

Do účinnosti vstúpila ďalšia novela ZVO

  26. 9. 2018

 Dňom 26.09.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 269/2018 z 11. septembra 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektroých zákonov v znení neskorších predpisov


ÚVO vydal nové výkladové stanovisko k elektronickej komunikácii

  14. 9. 2018

 V súvislosti s úplnou elektronickou kominikáciou od 19.10.2018 ÚVO vydal Výkladové stanovisko č. 4/2018.

Vplyv zákona č. 177/2018 Z.z., tzv. zákon proti byrokracii, na ZVO

  5. 9. 2018

 Od 1.09.2018 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia tzv. zákona proti byrokracii, ktoré ovplyvnili aj ZVO.

Ďalšia nepriama novela ovplyvní zákon o verejnom obstarávaní

  23. 8. 2018

 Od 1.09.2018 nadobudne účinnosť zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov  verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon proti byrokracii ), ktorý ovplyvní niektoré ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.

Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní mieri do parlamentu

  22. 8. 2018

Očakávaná veľká novela zákona o verejnom obstarávaní, po schválení vládou, mieri do parlamentu. Účinnosť sa očakáva od 1.01.2019. Čakajú nás najväčšie zmeny od roku 2013.

 

Rozporové konanie k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní

  19. 6. 2018

Zástupcovia OSO sa dnes účastnili rozporového konania k návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní na Úrade pre verejné obstarávanie.

Odborníci na verejné obstarávanie znovu diskutovali pri okrúhlom stole

  7. 6. 2018

V dňoch 5. - 6. júna 2018 sa v Hoteli Mikulášska Chata, v Demänovskej Doline, uskutočnil už XVII. Okrúhly stôl obstarávania. Podujatie sa konalo pod organizačnou taktovkou OZ Okrúhly stôl obstarávania (OZ OSO).

Odborníci na verejné obstarávanie znovu diskutovali pri okrúhlom stole

Medzirezortné pripomienkové konanie návrhu veľkej novely ZVO je ukončené

  2. 6. 2018

Dňa 1.06.2018 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu novely zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Očakávaná veľká novela zákona o verejnom obstarávaní je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní

  15. 5. 2018

Horúca téma posledných dní v obstarávacích tímoch, ktorou je očakávaná veľká novela zákona o verejnom obstarávaní,  je už od 14.05.2018 v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Jej účinnosť sa plánuje od 1.10.2018. 

Okrúhly stôl obstarávania na rokovaní u predsedu ÚVO

  11. 5. 2018

Na pozvanie predsedu ÚVO sme sa dnes zúčastnili stretnutia na Úrade pre verejné obstarávanie. Témou stretnutia boli problémy pri aplikácii zákona o verejnom obstarávaní a  naše návrhy do pripravovanej novely zákona o verejnom obstarávaní.


ÚVO bude spolupracovať s OZ Slovensko.digital.

  28. 4. 2018

ÚVO bude pri príprave IT tendra spolupracovať s občianskym združením Slovensko.Digital.  ÚVO chce byť  príkladom pre ústredné orgány štátnej správy, a preto do prípravy IT tendra zapája tretí sektor.

ÚVO vydal nové všeobecné metodické usmernenia

  25. 4. 2018

V súvislosti s účinnosťou Vyhlášky ÚVO č.  118/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov,  ÚVO vydal nové všeobecné metodické usmernenia.

Zaujímavé Rozhodnutie ÚVO k využitiu PRK podľa § 81 písm. b) ZVO

  18. 4. 2018

PRK podľa § 81 písm. b) ZVO možné verejný obstarávateľ využiť za podmienky, keď:

b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak

 1.  predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu,
 2.  z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska  súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo
 3. ide o výhradné práva  a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom                           umelého zúženia parametrov verejného obstarávania.

Pre jeho využitie je nevyhnutné silné dôkazné bremeno verejného obstarávateľa v jeho odôvodnení. V Rozhodnutí č.16977-6000/2017-ODI, ÚVO konštatuje, že v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy nezistil porušenie ZVO, ktoré malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. 

Máme nové finančné limity s účinnosťou od 20.04.2018

  18. 4. 2018

S účinnosťou od 20.04.2018 máme NOVÉ FINANČNÉ LIMITY pre nadlimitné zákazky. Pozitívna správa je, že sú opäť vyššie. Vyhláška Úradu pre verejné obstarávania č. 118/2018 Z.z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov bola zverejnená v zbierke dňa 18.04.2018.

Nepriama novela zákona o verejnom obstarávaní od 1.05.2018

  15. 4. 2018

 Dňa 13.04.2018 bol zverejnený zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Týmto zákonom sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.05.2018.

Predseda ÚVO vystúpil v NR SR

  20. 3. 2018

Predseda ÚVO na rokovaní Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti hovoril o svojej vízii o fungovaní ÚVO, o svojich prvých krokoch k jej naplneniu a o návrhu na reformu verejného obstarávania.

Predstavitelia úradu rokovali k novele zákona so zástupcami záujmových združení a akademickej obce

  19. 3. 2018

Predseda ÚVO spolu s ďalšími predstaviteľmi úradu, rokovali v pondelok 19.3.2018 na pôde úradu k pripravovanej novele zákona o verejnom obstarávaní so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska, Slovenskej komory architektov, Republikovej únie, Klubu 500, Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska a Bratislavskej organizácie cestovného ruchu. V utorok 13.3.2018 predseda úradu Miroslav Hlivák privítal na rokovaniach k novele i zástupcov akademickej obce.

Predseda ÚVO sa stretol s primátorom hlavného mesta Bratislava

  19. 3. 2018

Predmetom rokovania bolo prediskutovanie pripravovaných návrhov legislatívnych zmien zákona o verejnom obstarávaní, ktoré budú reagovať aj na praktické problémy, s ktorými sa hlavné mesto Bratislava v procesoch verejného obstarávania, vrátane súťaže na verejné osvetlenie.

Transparentnosť procesov a časová tieseň sú najvážnejšie problémy pri čerpaní eurofondov

  17. 3. 2018
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) nadviazal na kontrolu procesov rozhodovania o európskej finančnej pomoci z roku 2016, pri ktorej identifikoval závažné porušenia v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Tentoraz sa zamerali na realizáciu výziev a vyzvaní v programovom období 2014 až 2020 na Ministerstve vnútra SR, v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA), na Výskumnej agentúre (VA), Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Kontrolóri preverovali postupy riadiacich a sprostredkovateľských orgánov (RO a SO) pri vyhlásení výziev a vyzvaní, formálnu správnosť dokumentov, procesy odborného hodnotenia, vnútorný kontrolný mechanizmus, ako aj postupy výberu odborných hodnotiteľov.
Transparentnosť procesov a časová tieseň sú najvážnejšie problémy pri čerpaní eurofondov

Úrad pre verejné obstarávanie začína v roku 2018 s novým spôsobom vydávania metodiky pre jednotlivých účastníkov procesu

  15. 3. 2018
Pred nástupom nového vedenia vydával úrad všeobecné metodické usmernenia. Po nástupe nového vedenia Úrad vykonáva prostredníctvom Inštitútu verejného obstarávania iný typ metodiky ako vydávanie všeobecných metodických usmernení, a to metodiku vo vzťahu ku konkrétnym otázkam účastníkov procesu verejného obstarávania, t.j. metodiku tzv. adresným spôsobom. Cieľom uvedeného spôsobu metodiky je profesionalizácia procesu a jeho účastníkov, a to cestou ich vzdelávania.

Predstavitelia GP, PMÚ, NKÚ podpísali s predsedom ÚVO dohody o spolupráci

  15. 3. 2018

Predstavitelia GP, PMÚ, NKÚ podpísali s predsedom ÚVO dohody o spolupráci

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák podpísal dohody o spolupráci s generálnym prokurátorom (GP) SR Jaromírom Čižnárom, predsedom Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Karolom Mitríkom a predsedom Protimonopolného úradu (PMÚ) SR Tiborom Menyhartom.

Predstavitelia GP, PMÚ, NKÚ podpísali s predsedom ÚVO dohody o spolupráci

ÚVO zverejnil analýzu rozhodnutia Rady ÚVO týkajúceho sa zmluvnej zábezpeky

  14. 3. 2018
Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „rada úradu“) vydala dňa 21. 2. 2018 rozhodnutie č. 18010-9000/2017. V predmetnom rozhodnutí (body 85 až 102) rada posudzovala nastavenie a podmienky uplatnenia zmluvnej zábezpeky na plnenia vyplývajúce zo zmluvy ako výsledku verejného obstarávania (tzv. realizačná alebo garančná zábezpeka).

Predstavitelia ÚVO rokovali na Úrade BSK

  19. 3. 2018
Verejný obstarávateľ, ktorý chce za tovary, prácu či služby získať naozaj najlepšiu ponuku, sa musí naučiť používať v tendroch aj iné kritériá ako len najnižšiu cenu. Zdôraznil to predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslav Hlivák, ktorý o spôsoboch efektívneho verejného obstarávania hovoril v pondelok popoludní s vedením Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).
Predstavitelia ÚVO rokovali na Úrade BSK

Druhé kolo rokovaní ÚVO k novele zákona

  13. 3. 2018
Predseda ÚVO, spolu s ďalšími predstaviteľmi úradu, začali druhé kolo rokovaní k novele zákona o verejnom obstarávaní.
Druhé kolo rokovaní ÚVO k novele zákona

ÚVO zverejnil nové výkladové stanoviská

  8. 3. 2018

ÚVO zverejnil nové výkladové stanoviská, týkajúce sa:

 1. kontroly pred podpisom zmluvy
 2. odôvodnenia nerozdelenia predmetu zákazky
 3. formy predkladanie námietok a žiadosti o nápravu

ÚVO vypracoval návrh riešení pre efektívnejší výkon kontroly pri zákazkách financovaných z eurofondov, ktoré boli dňa 5.03.2018 schválené koordinačným výborom:

  7. 3. 2018
 • jasne definoval okruh zákaziek spadajúcich pod povinnú kontrolu úradu podľa § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní;
 • vypracoval pre verejných obstarávateľov odporučenie vzťahujúce sa na odôvodňovanie nerozdeľovania zákaziek na časti;
 • pripravil upozornenie, podľa ktorého úrad v opodstatnených prípadoch vstupuje aj do kontroly zmluvných podmienok vo verejnom obstarávaní v prípade, že predmetné nastavenie zmluvných podmienok môže odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od účasti vo verejnom obstarávaní;
 • navrhol zaviesť elektronickú komunikáciu medzi úradom a riadiacimi orgánmi;

Riaditeľ Inštitútu ÚVO na seminári študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského vysvetľoval problematiku verejného obstarávania.

  7. 3. 2018
Študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského absolvovali seminár o verejnom obstarávaní na pôde Inštitútu verejného obstarávania
Riaditeľ Inštitútu ÚVO na seminári študentom Právnickej fakulty Univerzity Komenského vysvetľoval problematiku verejného obstarávania.

Predseda ÚVO urobil ďalší krok pre profesionalizáciu činnosti úradu

  1. 3. 2018

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM podpísal dňa 1. marca 2018 Memorandum o spolupráci s predsedom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky JUDr. Richardom Messingerom.

Od 1. marca 2018 na EKS je možnosť predkladať spolu s cenovou ponukou aj vlastný návrh plnenia

  28. 2. 2018
Od 1. marca 2018 na EKS je možnosť predkladať spolu s cenovou ponukou aj vlastný návrh plnenia.

Predseda ÚVO pri návšteve TSK opäť informoval o novele zákona o verejnom obstarávaní

  22. 2. 2018

Pre Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) je dôležité, aby po prijatí nového zákona ÚVO počúval, čo znamenajú jeho rozhodnutia a aby vedel, aký majú praktický dosah. Počas piatkovej návštevy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) to povedal predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá by mala vstúpiť do platnosti začiatkom budúceho roka, má podľa neho priniesť zjednodušenie verejného obstarávania, odbúranie administratívy, elektronizáciu a zjednodušenie procesov vo vzťahu k smerniciam Európskej únie.

Predseda ÚVO predstavil návrh na reformu

  14. 2. 2018

Predseda ÚVO dňa 14.2.2018 na rokovaní vlády informoval o aktuálnom stave prípravy legislatívnych zmien zákona o verejnom obstarávaní. Zmenami sleduje zjednodušenie procesu manažovania a realizovania verejného obstarávania, zefektívnenie a profesionalizáciu verejného obstarávania.

MPK Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie

  14. 2. 2018

Odštartovalo sa MPK Vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

ÚVO zriadil Inštitút verejného obstarávania

  13. 2. 2018

ÚVO zriadil Inštitút verejného obstarávania, zdôrazňuje prevenciu pred pokutami. Riaditeľom inštitútu sa stal na základe výberového konania známy odborník z praxe Jaroslav Lexa.

Koordinačný výbor pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania mal svoje 8. zasadnutie dňa 5.09.2017.

  28. 9. 2017

Koordinačný výbor pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania mal svoje 8. zasadnutie dňa 5.09.2017.

Koordinačný výbor pre spoluprácu pri kontrole verejného obstarávania mal svoje 8. zasadnutie dňa 5.09.2017.

„Malá novela“ zákona schválená NR SR

  14. 9. 2017

V poradí štvrtá „malá novela“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je schválená NR SR. Od 1.11.2017 pracujeme opäť raz po novom.

„Veľká novela“ zákona

  31. 8. 2017

Medzirezortné pripomienkové konanie k pripravovanej „veľkej novele“ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vo svojej premiére, sme časovo zvládli.