Metodika pre produktovú skupinu „Čistiace prostriedky a upratovacie služby,“

Metodika obsahuje environmentálne charakteristiky pre:

✅ čistiace prostriedky (technická špecifikácia opisu predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk vrátane spôsobov ich overovania)

✅textilné príslušenstvo (technická špecifikácia opisu predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk vrátane spôsobov ich overovania)

✅opatrenia a postupy environmentálneho manažérstva (technická špecifikácia opisu predmetu zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk vrátane spôsobov ich overovania)

✅spotrebný tovar (technická špecifikácia opisu predmetu zákazky vrátane spôsobov ich overovania) a doložky o plnení zmluvy.

Návrh metodiky schválila Vláda SR na svojom včerajšom zasadnutí.


  Späť