Členstvo

Ako sa stať členom

 1. Oboznámiť sa so stanovami združenia, s jeho hlavnými cieľmi a činnosťou
 2. Zoznámiť sa s podmienkami vzniku členstva
 3. Vyplniť prihlášku a doručiť ju Správnej rade

Výhody členstva

Ľahký a bezplatný prístup k informáciám na jednom mieste:

 • monitoring tlače
 • dôležité rozhodnutia ÚVO v logickom členení
 • dôležité metodiky ÚVO v logickom členení
 • dôležité rozhodnutia ESD v logickom členení
 • aktuálne informácie týkajúce sa legislatívy
 • aktuálne informácie týkajúce sa projektov zo štrukturálnych fondov EÚ

Pravidelné stretnutia s odborníkmi

 • bezplatné alebo zvýhodnené vstupy na semináre a konferencie usporadúvané OSO
 • možnosť kvalitného vzdelávania s garanciou profesionality a odbornosti v oblasti verejného obstarávania a firemného nákupu
 • praktické tréningy nákupných a obstarávacích tímov
 • možnosť riešenia aktuálnych problémov v oblasti verejného obstarávania a firemných nákupov

Bezplatné alebo zvýhodnené vstupy na podujatia

 • pravidelné stretnutia so špecialistami
 • možnosť výmeny skúsenosti
 • príležitosť podieľať sa na legislatívnom procese (pripomienkovanie zákonov)
 • možnosť konzultácií s odborníkmi
 • prístup k vzdelávacím a prezentačným materiálom

Príležitosť propagácie vlastnej firmy

 • príležitosť propagácie vlastnej firmy na webových stránkach OSO
 • príležitosť propagácie vlastnej firmy na akciách usporadúvaných OSO
 • možnosť partnerstva s renomovanými autoritami pôsobiacimi v oblasti firemného nákupu a verejného obstarávania
 • záštitu nezávislej, profesionálnej, kvalifikovanej a transparentnej organizácie

Prihláška za člena

Po vyplnení formulára vám bude zaslaná prihláška, ktorú je potrebné vyplniť, vytlačiť, podpísať a oskenovanú zaslať na adresu info@okruhlystol.sk . Rozhodnutie o prijatí bude doručené na vašu e-mailovú adresu uvedenú v prihláške.