O nás

„...zaujímajú nás vaše profesijné skúsenosti, problémy, postrehy a nápady na poli firemných nákupov a verejného obstarávania, preto sme sa za roky spoločnej práce vykreovali v združenie a teraz poďme spoločne riešiť veci konečne inak...“ 

 „OSO“ alebo Okrúhly stôl obstarávania je Občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR dňa 5.05.2017, ako dobrovoľná, záujmová, nezávislá a demokratická spoločenská organizácia, ktorá nemá politický, ani stranícky charakter s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky a združuje inštitúcie verejnej správy, právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby, zaoberajúce sa firemným nákupom a verejným obstarávaním.

„OSO“ predstavuje platformu, ktorá vznikla ako odpoveď na aktuálne potreby zvyšovanie odbornosti a profesijnej kvalifikácie nákupných a obstarávacích tímov, ako odpoveď na potreby zvyšovania znalostnej ekonomiky v oblasti firemných nákupov a verejného obstarávania.

Spája nás spoločný záujem  na rozvoji profesionality a odbornosti v oblasti firemného nákupu a verejného obstarávania, čo je jedným zo základných cieľov združenia, zakotvených v stanovách združenia.

Správna rada:

  • Ing. Terézia Nagyová - predseda Správnej rady
  • Ing. Boris Kordoš - člen Správnej rady
  • Matej Marcin – člen Správnej rady