XX. Okrúhly stôl obstarávania 3. - 4. apríla 2019

3. - 4. apríla 2019

Hotel Mikulášska Chata, Demänovská Dolina 75, 031 01 Liptovský Mikuláš

Hlavnými témami XX. Okrúhleho stola obstarávania budú:

  • Čo priniesla aplikačná prax po veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní? - Pozrieme sa na aplikačnú prax v kontexte znenia ustanovení veľkej novely ZVO od 1.01.2019, rozdiskutujeme ako zverejňujeme súhrnné správy, ako sme sa vysporiadali s informáciami požadovanými vo formulároch, ako sme sa vysporiadali s novým inštitútom zábezpeky - poistením záruky, ako na nové DNS pri nadlimite, kde sú sporné ustanovenia v podlimitnom DNS a ako ich vyriešiť, ako sme si poradili so zvereňovacími povinnosťami podľa § 64 ZVO a ďalšie otázniky nad aktuálnym ZVO
  • Komora verejného obstarávania - Pozrieme sa na legislatívny zámer zákona o Komore verejného obstarávania a vyhodnotíme MPK k nemu a preberieme si sporné návrhy v zámere v kontexte výkonu činnosti obstarávača.
  • Nové pravidlá pre eurofondové zákazky - V súvislosti s veľkou novelou ZVO sa pozrieme na nové pravidlá pre eurofondové zákazky, aké zmeny nastali si a ako ich uplatňovať.
  • Eurofondové zákazky očami kontrolóra – Rozdiskutujeme aké chyby najčastejšie identifikuje kontrolór eurofondových zákaziek a čoho sa vyvarovať.

Podrobný program podujatia obdržíte najneskôr 14 dní pred jeho konania. Organizátor si vyhradzuje právom program aktualizovať vzhľadom na prípadné novovzniknuté udalosti vo VO.

Organizačné pokyny

Prihlásiť je možné najneskôr v lehote do 22.03.2019 kliknutím do formulára priamo nižšie.

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške:
69,00 Eur s DPH. Pre členov združenia je poskytnutá zľava vo výške 20% z účastníckeho poplatku. V cene sú zahrnuté organizačné náklady, odborné materiály k príspevkom, obedy, večera a občerstvenie (coffee break), wellness, bowling, WiFi, parkovanie a DPH. Poplatok je potrebné uhradiť vopred najneskôr 7 dni pred konaním Okrúhleho stola obstarávania v prospech nasledujúceho účtu:
IBAN: SK6683300000002501232175
BIC: FIOZSKBAXXX
VS: 202018

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka a skratku vysielajúcej organizácie. Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím správny variabilný symbol, ktorým je poradové číslo konania Okrúhleho stola obstarávania a roku jeho konania. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu platbu identifikovať. Faktúra za účastnícky poplatok bude vystavená hromadne pre všetkých účastníkov organizácie resp. každému účastníkovi samostatne a odovzdaná pri registrácii účastníkov v deň konania podujatia.

Ubytovanie vrátane raňajok je zabezpečené v Hoteli Mikulášska Chata, Demänovská Dolina 75, 031 01 Liptovský Mikuláš.
Izba obsadená 1 osobou: 60,00 Eur
Izba obsadená 2 osobami: 50,00 Eur/osoba
Daň obci 1,00 Eur/osoba. Ceny sú vrátane DPH.

Ubytovanie platí každý účastník sám ubytovaciemu zariadeniu. Rezerváciu ubytovania je potrebné vykonať na e-mailovej adrese: recepcia@mikulasskachata.sk v lehote najneskôr do 22.03.2019, s poznámkou v texte e-mailu, že sa jedná o účastníka XX.Okrúhleho stola obstarávania. Pri objednaní ubytovania, bude účastníkovi doručená zálohová faktúra k úhrade. Storno rezervácie ubytovania v lehote 14 dní pred konaním podujatia je bezplatné. Po tomto termíne si ubytovacie zariadenie účtuje 50% storno poplatok z ceny ubytovania . Faktúra za ubytovanie bude vystavená každému účastníkovi ubytovacím zariadením samostatne a odovzdaná pri prihlásení sa na ubytovanie. Kapacita ubytovania je obmedzená na 60 ľudí. Vprípade potreby, je možnosť zabezpečiť ubytovanie aj vo vedľajších zariadeniach.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Prihláška :