XXXI. Okrúhly stôl obstarávania

5. – 6 september 2024

Chata Pieniny, 065 33 Lesnica 147

Hlavnými témami XXXI. Okrúhleho stola obstarávania budú:

Obstarávame podľa nových pravidiel:
Vypichneme a rozanalyzujeme najdôležitejšie zmeny v zákone o verejnom obstarávaní.

Odraz nových pravidiel vo VO na eurofondové zákazky:
Predstavíme si nové pravidlá pre eurofondové zákazky po revolučných zmenách vo VO.

Znovu problematika delenia vs. nedelenie zákaziek
Nové pravidlá pre delenia alebo nedelenia zákazky z pohľadu časovej, vecnej a miestnej príslušnosti v kontexte európskych smerníc.

Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia:
Nový pohľad na zápis v zozname hospodárskych subjektov v kontexte vyhodnocovania splnenia podmienok účasti.

Konflikt záujmov a nástrahy pri jeho posudzovaní kontrolórmi:
Konflikt záujmov je posudzovaný kontrolnými orgánmi prísne. Budeme hovoriť aké sú nástrahy a ako sa im vyhnúť.

Elektronická evidencia obstarávania napreduje:
Ako sa nestratiť v evidencii zákaziek malého rozsahu a projektových obstarávaniach vrátane schvaľovacích procesov, alebo prehľadne a na jednom mieste o zákazkách.

Organizačné pokyny:

Prihlásiť je možné najneskôr do 27.8.2024 kliknutím do formulára priamo nižšie s uvedením požiadavky na izbu/jednolôžková alebo dvojlôžková s menom spolubývajúceho. Po tomto termíne, možnosť ubytovania nie je garantovaná.

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške: 219,00 Eur s DPH. Pre členov združenia je poskytnutá zľava vo výške 20% z účastníckeho poplatku. V cene sú zahrnuté organizačné náklady, odborné materiály k príspevkom, ubytovanie, raňajky, obedy, večera - grilovaćka, občerstvenie (coffee break), WiFi, parkovanie a DPH.V prípade záujmu, počas individuálneho programu je možnosť raftingu na Dunajci resp. návšteva múzea v Červenom Kláštore alebo Nestville Parku v Hniezdnom. Poplatok je potrebné uhradiť vopred a to najneskôr 7 dni pred konaním Okrúhleho stola obstarávania v prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK6683300000002501232175

BIC: FIOZSKBAXXX

VS: 09312024

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka a skratku vysielajúcej organizácie. Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím správny variabilný symbol, ktorým je poradové číslo konania Okrúhleho stola obstarávania a roku jeho konania. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu platbu identifikovať. Faktúra za účastnícky poplatok bude vystavená hromadne pre všetkých účastníkov organizácie resp. každému účastníkovi samostatne a odovzdaná pri registrácii účastníkov v deň konania podujatia.

Prihlásenie je nevyhnutné najneskôr 7 dní pred konaním podujatia, nakoľko kapacita ubytovania je obmedzená na 40 osôb. Neskorší termín prihlásenia negarantuje zabezpečenie ubytovania. Pre storno prihlásenia na podujatie sa vzťahujú VOP.

Tešíme sa na stretnutie s vami

Prihláška :Všeobecné obchodné podmienky