XXVII. Okrúhly stôl obstarávania

7. – 8.9.2022 

Chata Pieniny, 065 33 Lesnica 147

Program podujatia

I. deň – 7.9.2022

9,30 – 10,00 Prezentácia účastníkov s rannou kávou

10,00 – 11,00 Novinky v legislatíve verejného obstarávania
Prierez zmien v legislatíve verejného obstarávania s dôrazom na pripravovanú novelu ZVO. 

11,00 – 11,15 Coffee break 

11,15 – 12,00 Novinky v legislatíve verejného obstarávania
Prierez zmien v legislatíve verejného obstarávania s dôrazom na pripravovanú novelu ZVO.

12,00 – 13,00 Spoločný obed

13,00 – 14,00 Dynamické nákupné systémy podrobne cez elektronickú platformu
Dynamické nákupné systémy podrobne, s rozdelením na kategórie cez elektronickú platformu - praktické ukážky vo väzbe na legislatívu. 

14,15 – 15,15 Zaujímavosti zo správ z ex post kontroly
Pozrieme sa na niekoľko zaujímavých postrehov okom kontrolóra, na čo si pri eurofondových zákazkách dávať pozor. 

15,15 – 15,30 Coffee break

15,30 – 16,30  Diskusné fórum
Príbehy z aplikácie ZVO v diskusnom fóre - Vaše príbehy z aplikácie verejného obstarávania 

16,30 – 19,00 Individuálny program

19,00 Spoločná večera – grilovačka

II. deň – 8.09.2022

9,00 – 9,45 Postup pri vyhodnotení ponúk
Podrobne sa pozrieme na rozdiely v definícii dotknutého uchádzača, vylúčeného uchádzača, úspešného a neúspešného uchádzača vo väzbe na riadne vyhodnocovania ponúk, vyhodnocovanie reverzom a superreverzom, komu aký obsah informácii posielať. 

9,45 – 10,00  Coffee break

10,00 – 10,45 Opäť k nárastu cien pri stavebných zákazkách
Znovu sa pobavíme o riešeniach v prípade nárastu cien v stavebníctve v už uzatvorených zmluvách, v ktorých prebehlo a prebieha plnenie. 

10,45 – 11,00  Coffee break

11,00 – 12,00 Ako uplatňovať § 11 ods. 1 písm. c) ZVO vo vzťahu k verejným funkcionárom
Podrobne o uplatňovaní § 11 ods. 1 písm. c) ZVO vo vzťahu k verejným funkcionárom. Kto každý sa považuje za verejných funkcionárov s ako preverovať, že nie sú konečnými užívateľmi výhod. Ing. Terézia Nagyová

12,00 – 13,00 Spoločný obed, ukončenie podujatia a poďakovanie 

Bližšie organizačné pokyny obdržíte najneskôr 7 dní pred konaním podujatia.

Prihlásiť je možné najneskôr v lehote do 26.08.2022. Po tomto termíne, možnosť ubytovania nie je garantovaná.

Organizačné pokyny:

Prihlásiť je možné v lehote najneskôr do 26.08.2022 kliknutím do formulára priamo nižšie. Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške 189,00 Eur s DPH. Pre členov združenia je poskytnutá zľava vo výške 20% z účastníckeho poplatku. V cene sú zahrnuté organizačné náklady, odborné materiály k príspevkom, ubytovanie, raňajky, obedy,  wellness, večera-grilovačka a občerstvenie (coffee break), WiFi, parkovanie a DPH. Poplatok je potrebné uhradiť vopred najneskôr 7 dni pred konaním Okrúhleho stola obstarávania v prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK6683300000002501232175

BIC: FIOZSKBAXXX

VS: 09272022

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka a skratku vysielajúcej organizácie. Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím správny variabilný symbol, ktorým je poradové číslo konania Okrúhleho stola obstarávania a roku jeho konania. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu platbu identifikovať. Faktúra za účastnícky poplatok bude vystavená hromadne pre všetkých účastníkov organizácie resp. každému účastníkovi samostatne a odovzdaná pri registrácii účastníkov v deň konania podujatia.

Prihlásenie je nevyhnutné najneskôr 7 dní pred konaním podujatia, nakoľko kapacita ubytovania je obmedzená na 50 osôb. Neskorší termín prihlásenia negarantuje zabezpečenie ubytovania. Pre storno prihlásenia na podujatie sa vzťahujú VOP.

Tešíme sa na stretnutie s vami

Prihláška :Všeobecné obchodné podmienky