XXX. Okrúhly stôl obstarávania

11. – 12. apríl 2024

Masarykov dvor, Pstruša 339, 962 02 Vígľaš-Pstruša

Program podujatia

I. deň – 11. apríl 2024

9,30 – 10,00 Prezentácia účastníkov s rannou kávou

10,00 – 11,00 Novinky v legislatíve verejného obstarávania
Predstavíme si aktuálne zmeny finančných limitov, prebehneme prierez všetkých aktuálnych noviel v kontexte zákona o verejnom obstarávaní.
Ing. Terézia Nagyová

11,00 – 11,15 Coffee break

11,15– 12,15 Revolúcia vo verejnom obstarávaní
Predstavíme čakajúce zmeny v zákone o verejnom obstarávaní, ktoré prinesú revolúciu vo verejnom obstarávaní. Poukážeme na nepovinnú elektronickú platformu a nepovinných odborných garantov. Predstavíme si nové znenie bežnej dostupnosti, ale aj nové členenie finančných limitov po novom. Podrobne si preberieme podlimitnú zákazku v novom znení.
Ing. Terézia Nagyová

12,15 – 13,15 Spoločný obed

13,15 – 14,15 Obstarávame podľa pravidiel FIDIC
Vysvetlíme si rôzne postupy podľa pravidiel FIDIC a poukážeme na ich odlišnosť a povieme si, kedy tento spôsob je výhodné použiť.
Mgr. Vladimír Kordoš

14,15 – 14,30 Coffee break

14,30 – 15,30 Efektívne využitie elektronických katalógov pri DNS
DNS, ako jedinečný nástroj na nákup bežných komodít, je možné využívať aj predkladaním elektronických katalógov. Vysvetlíme si, ako tento postup funguje a kedy je vhodné to využiť.
Ing. Dušan Donoval, Peter Papula

15,30 – 16,30 Diskusné fórum
Príbehy z aplikácie ZVO v diskusnom fóre - Vaše príbehy z aplikácie verejného obstarávania.

16,30 pre členov OZ „OSO“ - 9. Valné zhromaždenie členov OZ „OSO“

18,00 Spoločná večera

II. deň – 12. apríl 2024

9,00 – 10,00 Obstarávame potraviny
Povieme si ako efektívne obstarávať potraviny, ako a podľa čoho ich členiť, aké doklady je potrebné vyžadovať.
Ing. Terézia Nagyová, Ing. Dušan Donoval

10,00 – 10,30 Coffee break

10,30 – 11,30 Prípravné trhové konzultácie
Podrobne vysvetlíme si inštitút prípravných trhových konzultácií, kedy je vhodné ho využívať a ako pri tomto inštitúte postupovať.
Ing. Terézia Nagyová, Ing. Dušan Donoval, Peter Papula

11,30 – 12,30 Spoločný obed, ukončenie podujatia a poďakovanie

Organizačné pokyny:

Prihlásiť je možné v lehote najneskôr do 3.4.2024 kliknutím do formulára priamo nižšie s uvedením požiadavky na izbu/jednolôžková alebo dvojlôžková s menom spolubývajúceho.

Účastnícky poplatok podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách je stanovený vo výške: 209,00 Eur s DPH. Pre členov združenia je poskytnutá zľava vo výške 20% z účastníckeho poplatku. V cene sú zahrnuté organizačné náklady, odborné materiály k príspevkom, ubytovanie, raňajky, obedy, večera, občerstvenie (coffee break), WiFi, parkovanie a DPH. V prípade záujmu, počas individuálneho programu, je možnosť wellness a prehliadku pivovaru. Poplatok je potrebné uhradiť vopred a to najneskôr 7 dni pred konaním Okrúhleho stola obstarávania v prospech nasledujúceho účtu:

IBAN: SK6683300000002501232175

BIC: FIOZSKBAXXX

VS: 04302024

V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť meno účastníka a skratku vysielajúcej organizácie. Pri uhrádzaní platby uveďte, prosím správny variabilný symbol, ktorým je poradové číslo konania Okrúhleho stola obstarávania a roku jeho konania. V prípade nesprávneho VS nebudeme vedieť Vašu platbu identifikovať. Faktúra za účastnícky poplatok bude vystavená hromadne pre všetkých účastníkov organizácie resp. každému účastníkovi samostatne a odovzdaná pri registrácii účastníkov v deň konania podujatia.

Prihlásenie je nevyhnutné najneskôr 7 dní pred konaním podujatia, nakoľko kapacita ubytovania je obmedzená na 40 osôb. Neskorší termín prihlásenia negarantuje zabezpečenie ubytovania. Pre storno prihlásenia na podujatie sa vzťahujú VOP.

Tešíme sa na stretnutie s vami

Prihláška :Všeobecné obchodné podmienky