XVII. Okrúhly stôl obstarávania 5. - 6. júna 2018

Čo sme sa na podujatí dozvedeli a aké poznatky sme si z neho odniesli?

 1. Novinky v OZ „OSO“ - Ing. Terézia Nagyová - OSO
  • XVII. Okrúhly stôl obstarávania organizovalo prvýkrát OZ „OSO“
  • OZ „OSO“ bolo prijaté dňa 11.05.2018 u predsedu ÚVO
  • OZ „OSO“ má zriadenú kancelária na Dunajskej 12 v Košiciach
  • V MPK k návrhu novela zákona o verejnom obstarávaní malo „OSO“ aktívnu účasť
 2. Vplyv zákona č. 112/2018 Z.z. na ZVO - Ing. Terézia Nagyová – OSO/eBIZ Corp s.r.o.
  • Téma sociálnej ekonomiky a sociálnych podnikov a jej vplyv na zákon o verejnom obstarávaní vzbudila u účastníkov veľký záujem
  • K téme registrovaných sociálnych podnikov, registrovaných integračných sociálnych podnikov a chráneným dielňam sa v diskusnom okienku otvorilo množstvo otázok a názorov
 3. Stavebné zákazky - Mgr. Pavel Aschenbrenner – eBIZ Corp s.r.o.
  • Účastníci diskutovali ako nastaviť vhodné podmienky účasti zákazkách na stavebné práce
  • Diskutovali akých kľúčových odborníkov „profesistov“, kedy a podľa akých noriem vyžadovať
  • Aké návrhy na realizáciu diela je potrebné vyžadovať, aby sme vysúťažili hodnotu za peniaze
 4. Ako správne využiť § 81 písm. b ) ZVO - Ing. Dušan Donoval – Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
  • Účastníci rozobrali rozsudky ESD pojednávajúce o výhradnosti, rozsudky ESD, ktoré ÚVO uvádza vo svojich rozhodnutiach, ktorými nariaďuje PRK zrušiť
  • Našli sme riešenie, ako odôvodniť použitie PRK, aby ho bolo možné dokončiť
  • Našli sme návod, ako preukázať, že T, S alebo P môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ako preukázať neexistenciu hospodárskej súťaže, neexistencie žiadnej primeranej alternatívy alebo náhrady, ako preukázať, že chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania
 5. Na prahu plnej elektronizácie - Ing. Terézia Nagyová, Matej Marcin – eBIZ Copr s.r.o.
  • Vieme aké povinnosti nám vyplynú od 18.10.2018 z plnej elektronizácie
  • Vieme, že sa niet čoho obávať zavedením plnej elektronizácie obstarávania
  • Sme presvedčení, že elektronické zadávanie zákaziek jednoznačne uľahčí verejným obstarávateľom proces pri zadávanie zákaziek
 6. Dynamické nákupné systémy - PhDr. Lucia Dlugošová, Mgr. Ján Richnavský – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Na UPJŠ v Košiciach sa nebáli DNS a vyskúšali si ho
  • Podelili sa s nami s prvými skúsenosťami pri zriadení DNS
  • Porovnali výhody DNS a opätovného otvárania rámcových dohôd
 7. Návrh novely ZVO v MPK - Ing. Terézia Nagyová – OSO, Ing. Dušan Donoval – Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika, Mgr. Pavel Aschenbrenner – eBIZ Corp s.r.o.,
  • Urobili sme podrobnú analýzu návrhu novely ZVO
  • Urobili sme prierez hlavných navrhovaných zmien
  • Poukázali sme na pozitíva pripravovaných zmien, ktoré zrýchlia a zjednodušia procesy, ale aj na zmeny, pri ktorých budeme musieť byť dôslednejší a ostražitejší
  • Prešli sme si pripomienky OZ „OSO“ k návrhu novely v MPK

Programom XVII. Okrúhly stôl obstarávania Vás sprevádzal Mgr. Juraj Švarc - eBIZ Corp s.r.o.

XVII. Okrúhly stôl obstarávania svojou návštevou poctil pán kvestor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Ing. Róbert Schréter.

Napíšte nám váš názor:

XVII. Okrúhly stôl - Demänovská dolina

img 1162
img 1164
img 1166
img 1169
img 20180605 104144849
img 5414