XVIII. Okrúhly stôl obstarávania 24. septembra 2018

24. septembra 2018

Čo sme sa na podujatí dozvedeli a aké poznatky sme si z neho odniesli?

 1. Aktuality vo verejnom obstarávaní - Ing. Terézia Nagyová - OSO
  • Predstavili sme si aktuálnu novelu zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1.09.2018 a od 1.01.2019, tzv. zákon proti byrokracii
  • Pozreli sme sa na ďalšiu, čakajúcu novelu zákona o verejnom obstarávaní, t.j. zákon o vysokoškolskom vzdelávaní
  • Vyhodnotili sme účasť OSO na MPK k návrhu novela zákona o verejnom obstarávaní
 2. Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní - Ing. Terézia Nagyová – OSO
  • Ukázali sme si, ako vyzerá veľká novela zákona o verejnom obstarávaní po MPK, ako bude vyzerať v kontexte ZVO a ako sa na ňu pripraviť.
 3. Vieme o elektronizácii verejného obstarávania všetko? - Ing. Terézia Nagyová – OSO/eBIZ Copr s.r.o., Ing. Boris Kordoš, Matej Marcin – eBIZ Corp s.r.o.
  • Urobili sme analýzu dôvodovej správy, analýzu doterajšej metodiky Úradu pre verejné obstarávanie vo väzbe na ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní k elektronizácii.
  • Povedali sme si, na čo nezabudnúť už dnes, kedy bude moment doručenia, ako bude fungovať elektronické vyhodnocovanie ponúk komisiou.
  • Pozreli sme sa na nové zákonné lehoty pri elektronizácii verejného obstarávania pri nadlimitnej a podlimitnej zákazke.
 4. Čo vieme o elektronických dokumentoch a čo o prípustných formátoch? - - Ing. Terézia Nagyová – OSO/eBIZ Copr s.r.o., Ing. Boris Kordoš, Matej Marcin – eBIZ Corp s.r.o.
  • Prediskutovali sme, ako sa budú predkladať elektronické ponuky, aké sú prípustné formáty a aké požiadavky na ich predloženie uviesť
  • Ako sa budú podpisovať ponuky a ako budú vyzerať elektronické dokumenty.
  • Povedali sme si niečo o konverzii, kto je oprávnený vykonávať konverziu dokladov, aké právne účinky majú.
  • Prediskutovali sme, aké nové ustanovenia do súťažných podkladov uviesť, ktoré vypustiť a ktorých sa úplne vyvarovať.
 5. IV. Ako vytvoriť elektronickú dokumentáciu? - Ing. Boris Kordoš, Matej Marcin – eBIZ Copr s.r.o.
  • Ukázali sme si, ako jednoducho vytvárať elektronickú dokumentáciu, ako, kedy a komu sa sprístupnia ponuky.
  • Predviedli sme si, ako a komu sprístupniť elektronickú dokumentáciu – komisia, kontrola.
  • Prebrali a ukázali sme si aké sú možnosti identifikácie a autentifikácie v elektronických nástrojov, elektronický podpis a využitie eID.

  Programom XVII. Okrúhly stôl obstarávania Vás sprevádzal Mgr. Juraj Švarc - eBIZ Corp s.r.o.

  Ďakujeme za Vašu účasť a priazeň, ktorú ste nám prejavili a tešíme sa na ďalší okrúhly stôl.

  Napíšte nám váš názor:Všeobecné obchodné podmienky