XXV. Okrúhly stôl obstarávania

 21. – 22.06.2022 

Chata Pieniny, 065 33 Lesnica 147

HLAVNÝMI témaMI XXVI. Okrúhleho stola obstarávania BUDÚ:

  • Novinky v legislatíve verejného obstarávania - prejdeme si prierez zmien v legislatíve verejného obstarávania s dôrazom na účinnosť novely ZVO od 1.07.2022;
  • Obstarávame cez elektronickú platformu - zákazka s nízkou hodnotou realizovaná cez elektronickú platformu – praktické ukážky nových funkcionalít;
  • Nové pravidlá pre eurofondové zákazky - podrobne si povieme o zmenách v novej Jednotnej príručke k procesu a kontrole VO;
  • Ako vyriešiť nárast cien pri stavebných zákazkách - ako sa vysporiadať s nárastom cien v stavebníctve v aktuálnych zmluvách a ako myslieť na tieto situácie pri príprave zmluvy k vyhlasovanému verejnému obstarávaniu. Povieme si kedy a za akých okolností je možné uplatniť zmenu zmluvy