XIX. Okrúhly stôl obstarávania 12. - 13. decembra 2018

12. -13. decembra 2018

Čo sme sa na podujatí dozvedeli a aké poznatky sme si z neho odniesli?

XIX. Okrúhly stôl obstarávania svojou aktívnou účasťou poctil generálny sekretár Únie miest Slovenska pán JUDr. Milan Galanda, ktorý sa účastníkom predstavil v prvom bloku s názvom:

 1. Verejné obstarávanie, aktuálne témy a navrhované riešenia: Nové výzvy a príležitosti.
 2. Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní - Ing. Terézia Nagyová – OSO
  • Pozreli sme sa na aktuálne zmeny v zákone o verejnom obstarávaní od 26.09.2018.
  • Podrobne sme si predstavili veľkú novelu zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1.1.2019
  • Ukázali sme si, ako vyzerá veľká novela zákona o verejnom obstarávaní v kontexte zákona o verejnom obstarávaní, ako sa na ňu pripraviť
  • Pozreli sa na nové výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní, nové finančné limity vo verejnom obstarávaní a nové zverejňovacie povinnosti
  • Prebrali sme si, ako sa budú vystavovať referencie a ako uplatniť zmeny zmluvy po novom v kontexte na prechodné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní
  • Vysvetlili sme si, aké zmeny nastanú pri preukazovaní podmienok účasti, otváraní a vyhodnocovaní ponúk, a vysvetlili sme si novú možnosť vyhodnocovania ponúk „superreverzom“
  • Podrobne sme prebrali všetky zmeny pri revíznych postupoch správnych deliktoch a vysvetlili sme si nový inštitút priestupkov
  • Ukázali sme si, aké nové lehoty nám vstúpia do účinnosti od 1.1.2019
 3. Prvé skúsenosti z plnej elektronizácie procesov verejného obstarávania - Matej Marcin – eBIZ Corp s.r.o
  • Povedali sme si, čo je nové v elektronizácii verejného obstarávania a urobili sme si analýzu doterajších skúsenosti s elektronickým zadávaním zákaziek
 4. Komora verejného obstarávania - Ing. Terézia Nagyová, Ing. Boris Kordoš – OSO
  • Informovali sme účastníkov o zámere prípravy zákona o Komore verejného obstarávania
  • Vysvetlili sme návrhy zákonodarcu na fungovanie Komory verejného obstarávania, čo vzbudilo u účastníkov veľké a búrlivé diskusné fórum
 5. eBIZ Corp s.r.o., pri svojom 20. výročí založenia spoločnosti odovzdala ocenenia „THE BEST IN ELECTRONIC PROCUREMENT“ za:
  • Prvú realizáciu elektronickej aukcie elektronickým nástrojom eAukcie – Mesto Žilina
  • Prvú realizáciu elektronickej zákazky elektronickým nástrojom eZakazky – Akadémia ozbrojených síl M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši
  • Prvé nasadenie elektronizácie interných procesov verejného obstarávania elektronickým nástrojom eProcurement – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
  • Najkomplexnejšie využívanie elektronizácie interných procesov verejného obstarávania elektronickým nástrojom eProcurement – Univerzita veterinárskeho lekárstva farmácie v Košiciach
  • Prvý organizátor Okrúhleho stola obstarávania – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  Programom XIX. Okrúhly stôl obstarávania Vás sprevádzal Mgr. Juraj Švarc - eBIZ Corp s.r.o.

  Ďakujeme za Vašu účasť a priazeň, ktorú ste nám prejavili a tešíme sa na ďalší okrúhly stôl.

  Napíšte nám váš názor:

XIX. Okrúhly stól obstarávania

img 0882
img 0874
img 0871
img 0881
img 0894