Home

Okrúhly stôl obstarávania

OSO“ alebo Okrúhly stôl obstarávania je Občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zaregistrovaným MV SR dňa 5.05.2017, ako dobrovoľná, záujmová, nezávislá a demokratická spoločenská organizácia, ktorá nemá politický, ani stranícky charakter s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky a združuje inštitúcie verejnej správy, právnické osoby, fyzické osoby - podnikateľov a fyzické osoby, zaoberajúce sa firemným nákupom a verejným obstarávaním.

„OSO“ predstavuje platformu, ktorá vznikla ako odpoveď na aktuálne potreby zvyšovanie odbornosti a profesijnej kvalifikácie nákupných a obstarávacích tímov, ako odpoveď na potreby zvyšovania znalostnej ekonomiky v oblasti firemných nákupov a verejného obstarávania. 

„OSO“ je pre rok 2020 registrované ako prijímateľ 2% z dane. Aby sme mohli viac napredovať a skvalitňovať tak zvyšovanie znalostnej ekonomiky v oblasti firemných nákupov a verejného obstarávaia využijte možnosť podporiť nás a darujte nám 2% z dane z príjmu.
Viac na informácií nájdete v sekcii Novinky. 

 • XXV. OKRÚHLY STÔL OBSTARÁVANIA

  1. – 2. decembra sa v hoteli  DIXON Resort  v Banskej Bystrici, uskutoční XXV. Okrúhly stôl obstarávania. Podujatie sa uskutoční pod organizačnou taktovkou OZ Okrúhly stôl obstarávania (OZ OSO). Prečítajte si viac a príhláste sa

 • XXIV. Okrúhly stôl obstarávania

  17. – 18. júna sa v Chate Pieniny v Lesnici, uskutoční XXIV. Okrúhly stôl obstarávania. Podujatie sa uskutoční pod organizačnou taktovkou OZ Okrúhly stôl obstarávania (OZ OSO). Prečítajte si viac a príhláste sa

Výhody členstva

 • ĽAHKÝ A BEZPLATNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM NA JEDNOM MIESTE

  • monitoring tlače 
  • dôležité rozhodnutia ÚVO v logickom členení 
  • dôležité metodiky ÚVO v logickom členení 
  • dôležité rozhodnutia ESD v logickom členení 
  • aktuálne informácie týkajúce sa legislatívy 
  • aktuálne informácie týkajúce sa projektov zo štrukturálnych fondov EÚ 
 • PRAVIDELNÉ STRETNUTIA S ODBORNÍKMI

  • bezplatné alebo zvýhodnené vstupy na semináre a konferencie usporadúvané OSO 
  • možnosť kvalitného vzdelávania s garanciou profesionality a odbornosti v oblasti verejného obstarávania a firemného nákupu 
  • praktické tréningy nákupných a obstarávacích tímov 
  • možnosť riešenia aktuálnych problémov v oblasti verejného obstarávania a firemných nákupov
 • BEZPLATNÉ ALEBO ZVÝHODNENÉ VSTUPY NA PODUJATIA

  • pravidelné stretnutia so špecialistami 
  • možnosť výmeny skúsenosti 
  • príležitosť podieľať sa na legislatívnom procese (pripomienkovanie zákonov) 
  • možnosť konzultácií s odborníkmi 
  • prístup k vzdelávacím a prezentačným materiálom
 • PRÍLEŽITOSŤ PROPAGÁCIE VLASTNEJ FIRMY

  • príležitosť propagácie vlastnej firmy na webových stránkach OSO 
  • príležitosť propagácie vlastnej firmy na akciách usporadúvaných OSO 
  • možnosť partnerstva s renomovanými autoritami pôsobiacimi v oblasti firemného nákupu a verejného obstarávania 
  • záštitu nezávislej, profesionálnej, kvalifikovanej a transparentnej organizácie
 • AKO SA STAŤ ČLENOM ?

  1. Oboznámiť sa so stanovami združenia, s jeho hlavnými cieľmi a činnosťou  
  2. Zoznámiť sa s podmienkami vzniku členstva 
  3. Vyplniť prihlášku a doručiť ju Správnej rade