Partneri

logo_ebiz_big-300x126 

eBIZ Corp s.r.o.

Spoločnosť ponúka komplexné služby verejného obstarávania, softvérové produkty pre elektronické obstarávanie a elektronické aukcie. Realizujeme aj predajné aukcie na odpredaj starého či nadbytočného majetku.

Viac na http://www.ebiz.sk 

Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním. 

Viac na https://www.umb.sk/


erb_mesto_zilina_300

Mesto Žilina

Žilina je centrom severozápadného Slovenska, je jedným z najväčších miest Slovenskej republiky. Je sídlom orgánov Žilinského samosprávneho kraja, jedného z ôsmych krajov Slovenskej republiky

Viac na https://www.zilina.sk/


skalica_erb

Mesto Skalica

K starobylým slovenským mestám, ktoré sa v uplynulých storočiach hrdili prívlastkom slobodné kráľovské mesto, patrí i Skalica, mesto na hraniciach s Českou republikou. Jeho história je dlhá a bohatá.

Viac na https://www.skalica.sk/