Naši partneri

logo_ebiz_big-300x126 

eBIZ Corp s.r.o.

Spoločnosť ponúka komplexné služby verejného obstarávania, softvérové produkty pre elektronické obstarávanie a elektronické aukcie. Realizujeme aj predajné aukcie na odpredaj starého či nadbytočného majetku.

Viac na http://www.ebiz.sk 

Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním. 

Viac na https://www.umb.sk/


erb_mesto_zilina_300

Mesto Žilina

Žilina je centrom severozápadného Slovenska, je jedným z najväčších miest Slovenskej republiky. Je sídlom orgánov Žilinského samosprávneho kraja, jedného z ôsmych krajov Slovenskej republiky

Viac na https://www.zilina.sk/


skalica_erb

Mesto Skalica

K starobylým slovenským mestám, ktoré sa v uplynulých storočiach hrdili prívlastkom slobodné kráľovské mesto, patrí i Skalica, mesto na hraniciach s Českou republikou. Jeho história je dlhá a bohatá.

Viac na https://www.skalica.sk/

vsmu_logo_cierne_vsmu

Vysoká škola múzických umení

VŠMU je s 1050 študentmi najväčšou umeleckou školou v SR. Študentom ponúka ďalší rozvoj talentu v divadelných,filmových,hudobných a tanečných študijných programoch.Vedie ich k hlbokému prieniku do študovaných odborov v kontexte európskej kultúry,k rozpoznaniu ich špecifického miesta v slovenskej kultúre.

Viac na https://www.vsmu.sk/ 

stentors_logo

Stentors

Stentors advokátska kancelária je spojením skúseností, schopností a moderného videnia právneho poradenstva zakladajúcich partnerov, ktorí vytvorili silnú a odborne rozsiahlu platformu tímu právnych poradcov pre lokálnu a medzinárodnú klientelu.

Viac na https://stentors.eu/


Podunajské Biskupice

MČ Podunajské Biskupice 

Podunajské Biskupice rozlohou 42,5 km² sú najväčšou mestskou časťou Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky, ku ktorému boli pripojené 1. januára 1972. Sú súčasťou okresu Bratislava II. a so svojimi cca 23 tisíc obyvateľmi patria medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce mestské časti. 

Viac na https://www.biskupice.sk/ 

wolters_kulwer_logo

Wolters Kluwer

Vydavateľstvo Wolters Kluwer SR s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1993 a patrí k popredným odborným vydavateľstvám na Slovensku. Zaoberá sa prevažne vydávaním právnickej a ekonomickej literatúry v tlačenej a elektronickej podobe. Je dcérskou spoločnosťou nadnárodného koncernu Wolters Kluwer International Company.

Viac na https://www.wolterskluwer.sk/