XX. Okrúhly stôl obstarávania 3. - 4. apríla 2019

Čo sme sa na podujatí dozvedeli a aké poznatky sme si z neho odniesli?

 1. Čo priniesla aplikačná prax po veľkej novele zákona o verejnom obstarávaní - Ing. Terézia Nagyová – OSO
  • pozreli sme sa na aplikačnú prax v kontexte znenia ustanovení veľkej novely ZVO od 1.01.2019;
  • rozdiskutovali sme ako zverejňovať súhrnné správy a ako sa vysporiadať s informáciami požadovanými vo formulároch súhrnných správ;
  • prediskutovali sme nový inštitút zábezpeky poistením záruky;
  • rozobrali sme nové DNS pri podlimite v spojení s ustanoveniami v nadlimite;
  • posvietili sme si na prechodné ustanovenia a podrobne ich vysvetlili;
  • povedali sme si o zverejňovacích povinnostiach podľa § 64 ZVO;
  • vysvetlili sme si aj ďalšie otázniky nad aktuálnym znením ZVO;
  • k aktuálnej aplikačnej praxi sa v diskusii otvorilo množstvo otázok, názorov a skúsenosti.
 2. Ako sa vyznať v elektronických nástrojoch používaných na komunikáciu vo verejnom obstarávaní - Matej Marcin - eBIZ Corp s.r.o.,
  • pozreli sme sa na Vyhlášku č. 41/2019 Z. z. z 11. februára 2019, ktorá je v účinnosti od 1.03.2019, a ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní;
  • rozanalyzovali sme, ako zistiť, že elektronický nástroj, ktorý používate alebo sa rozhodujete využívať na komunikáciu vo verejnom obstarávaní je ten správny a spĺňa požiadavky vyhlášky;
 3. Nové pravidlá pre eurofondové zákazky – Ing. Ján Jediný – Bratislavský samosprávny kraj
  • pozreli sme sa na nové pravidlá pre eurofondové zákazky, aké zmeny nastali si a ako ich uplatňovať;
 4. Komora verejného obstarávania Ing. Terézia Nagyová – OSO, Ing. Dušan Donoval –  Akadémia ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
  • za veľkého záujmu diskutujúcich sme sa pozreli na legislatívny zámer zákona o Komore verejného obstarávania ako aj pokračujúci legislatívny proces profesionalizácie verejného obstarávania;
  • urobili sme prierez hlavnej osnovy zámeru;
  • rozanalyzovali sme pripomienky OZ „OSO“ v MPK k legislatívnemu zámeru Komory verejného obstarávania.

  Programom jubilejného XX. Okrúhleho stola obstarávania Vás už tradične sprevádzal Mgr. Juraj Švarc - eBIZ Corp s.r.o.

  Ďakujeme za Vašu účasť a priazeň, ktorú ste nám prejavili.

  Aktívnym účastníkom ďakujeme za spoluprácu a odovzdané skúsenosti.

  Tešíme sa na stretnutie s Vami opäť v septembri.

  Napíšte nám váš názor:

XX. Okrúhly stôl obstarávania

img 0165
img 0167
img 0188