MPK k návrhu novely ZVO je ukončené

Zaslali sme 15 pripomienok, z toho 8 zásadných. Vznesené priomienky sa dnešným dňom vyhodnocujú a tak čakáme, ako MPK dopadne. Ďakujeme všetkým za ich pripomienky a podnety k návrhu novely ZVO, ktoré nám doručili a tlmočili. Bližšie k tejto téme už o chvíľku na XXI. Okrúhlom stole obstarávania. Tešíme sa na vás.


  Späť