Ako nakupovať v čase mimoriadnej udalosti

V usmernení sa dozviete, ako postupovať pri zabezpečení potrieb v čase mimoriadnej udalosti, ako využiť priame rokovacie konanie a nájdete v ňom aj modelové situácie a príklady nákupov počas mimoriadnej udalosti. 

Nezabúdajme však, že využitie priameho rokovacie konania:

  • musí súvisieť s vyššie uvedenou mimoriadnou udalosťou v danom časovom období
  • možno ho využiť pri neodkladných dodávkach tovarov, služieb a prác súvisiacich so zabezpečením mimoriadnej udalosti.

 Usmernenie k dispozícii tu:


 


  Späť