Rokovania o Komore verejného obstarávania

Na pozvanie predsedu Úradu pre verejné obstarávania sa zástupcovia nášho občianského združenia dňa 20.11.2018 zúčastnili rokovania k legislatívnému zámeru zákona o Komore verejného obstarávania, ktorou sa má zaviesť profesionalizácia osôb zodpovedných za proces verejného obstarávania. Pracovné strtnutie otvoril pán podpredseda Úradu pre verejné obstarávania a pracovná skupina Úradu pre verejné obstarávanie nám predstavila samotný legislatívny zámer, ku ktorému bola následne otvorená diskusia. Cieľom profesionalizácie je legialatívne zakotviť, aby činnosti vo verejnom obstarávaní vykonávali osoby disponujúce požadovanou praxou a odbornými vedomosťami, ktoré si budú musieť kontinuláne prehĺbovať, a zároveň by boli stavovsky organizovaní a niesli by za svoju činnosť zodpovednosť.  


  Späť