Do účinnosti vstúpila ďalšia novela ZVO

Máme tu ďalšiu nepriamu novelu ZVO. Zákon č. 269/2018 z 11. septembra 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť dňom 26.09.2018. Touto novelou sa vypúšťa § 8 ods. 2 a 4 ZVO, čo znamená, že ak k verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb, na túto osobu sa nezvťahuje povinnosť postupovať podľa ZVO. Celé znenie zákona tu

 


  Späť