VEREJNÉ OBSTARÁVANIE V ČASE MIMORIADNEJ UDALOSTI Z DÔVODU PANDÉMIE COVID-19

V najnovšom čísle Verejné obstarávanie – právo a prax 2/2020 od vydavateľsta Wolters Kluwer sa dozviete ako si poradiť s obstarávaním počas mimoriadnej situácie pri:

  • nadlimitnej zákazke
  • podlimitnej zákazke
  • zákazke s nízkou hodnotou
  • zákazke malého rozsahu
  • ako využiť výnimky zo ZVO
  • ako pokračovať vo vyhlásených zákazkách
  • ako si pripraviť zákazku k vyhláseniu

a mnoho ďalších užitočných informácií.

Zaobstarajte si včas najnovšie číslo tohto dvojmesačníka na: https://www.wolterskluwer.sk/sk/casopis-verejne-obstaravanie

 


  Späť