Nové finančné limity pre nadlimitné zákazky

Aj o tomto si bližie povieme na XXII. Okrúhlom stole obstarávania už zanedlho. 


  Späť