Ako obstarávať potraviny

Všeobecné metodické usmernenie č. 8-2019 poukazuje na zmeny účinné od 1.01.2019 v obstarávaní potravín:

  • nové finančné limity pre potraviny, ktorými sa nezakotvuje zadávanie podlimitných zákazky na obstaranie potravín
  • PHZ potravín sa určuje kumulatívnym spôsobom za všetky druhy potravín.


  Späť