Velká novela ZVO bola dňa 6.12.2018 vyhlásená v Zbierke zákonov

Veľká novela zákona o verejnom obstarávaní bola vyhlásená v Zbierke zákonov dňa 6.12.2018 ako zákon č. 345/2018 Z.z., jeho účinnosť nastáva dňom 1.01.2019. Plné znenie zkona tu. Ste na všetky zmeny riadne pripravení? Ak nie, všetky zmeny si podrobne vysvetlíme na XIX. Okrúhlom stole obstarávania. Neváhajte a zaregistrujte sa tu:


  Späť