Nové všeobecné metodické usmernenie ÚVO

Podrobne sa v ňom dozviete, za akých podmienok môžte uzavrieť dodatok k existujúcej zmlve, rámcovej dohode a koncesnej zmluve, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. Všeobecné metodické usmernenie č.10-2019 odráža stav aktuálne platnej legislatívy a teda aktualizuje aj Všeobecné metodické usmernenie č. 5-2017.   Späť