Nové výkladové stanovisko č. 1/2019

Podrobne sa v ňom dozviete:

  • ako určiť predpokladanú hodnotu zákazky
  • čo všetko je potrebné do predpokladanej hodnoty zákazky zahrnúť
  • čo sa ale do predpokladanej hodnoty zákazky zahrnúť nesmie. 
Celé znenie tu:


  Späť