Nové debyrokratizačné opatrenia schválila Vláda SR

Zákon č. 177/2018 Z.z. . o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) bude novelizovaný. Novela tohto zákona sa dotkne aj zákona o verejnom obstarávaní a to od 1.09.2019 a niektoré ustanovenia nadobudnú účinnosť až 1.12.2019. Od tohto dátumu  nebudú uchádzači povinní predkladať už ani doklady podľa § 32 ods. 1 písmená b) a c). 

 


  Späť