IV. ročník EPI konferencie Verejné obstarávanie 2023

Tentokrát je OZ "OSO" odborným partnerom podujatia. Predsedníčka správnej rady, Ing. Terézia Nagyová, bude analyzovať  riziká profesionalizácie verejného obstarávania a Ing. Dušan Donoval, vedúci skupiny obstarávania tovarov a služieb, Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, upozorní na možné dôsledky zavedenia profesionalizácie verejného obstarávania. 

Vďaka medzinárodnému partnerstvu s British Embassy Bratislava a Departmet for International Trade sa medzi prednášajúcimi sa predstaví aj Barney Smith z Veľkej Británie.

Viac informácií o konferencii nájdete na: https://konferencie.profivzdelavanie.sk/2023/verejne-obstaravanie 

..


  Späť