Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre EN vo VO

Dňom 1.03.2019 nadobúda účinnosť Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 41/2019 Z. z. z 11. februára 2019. Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.

Celé znenie vyhlášky tu: 


  Späť