Všeobecné metodické usmernenie 1-2021

Vo všeobecnom metodickom usmernení č. 1-2021 sa dozviete:

  • čo sa považuje za diskriminačné podmienky pri obstarávaní originálnych tonerových náplní, 
  • prečo ich vyžadovanie sa považuje za diskriminačné, 
  • ako podmienky používať, aby nedochádzalo k diskriminácii a zároveň bol naplnený požadovaný účel. 


  Späť