ÚVO vydal nové výkladové stanovisko k elektronickej komunikácii

Povinnosť elektronickej komunikácie je od 19. 10. 2018 nutné zabezpečiť v akomkoľvek postupe verejného obstarávania (nadlimitnom alebo podlimitnom) zadávanom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní bez ohľadu na dátum jeho vyhlásenia.

Čo to znamená a čo ak ste už VO vyhlásili a elektronickú komunikáciu ste v dokumentoch neuviedli?

Viac sa dozviete tu 


  Späť