Prípravné trhové konzultácie

Načo a kedy je vhodné predbežné zapojenie hospodárskych subjektov a čo môže poskytnúť tento inštitút verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi, dozviete sa v novej infografike k prípravným trhovým konzultáciám z dielne ÚVO. Elektronickým nástrojom eZakazky na www.ezakazky.sk je možné plne v súlade s § 25 ZVO realizovať tento inštitút na účely jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania.

 


  Späť