Výkladové stanovisko č. 1/2021

Výkladové stanovisko č. 1/2021 je aktualizáciou Výkladového stanoviska č. 5/2016. 

Dozviete sa v ňom:

  • ako posudzovať zrejmé chyby v písaní a počítaní;
  • čo sa nepovažuje za zmenu ponuky po jej vysvetlení;
  • ako postupovať, ak sa nejedná o zrejmú chybu v písaní a počítaní;
  • čo považovať za rozhodný návrh na plnenie kritérií, ktorý bude predmetom vyhodnocovania; 
  • ako dospieť k tomu, čo je prejavom slobodnej a vážnej vôle uchádzača, t.j. ktorá z navrhovaných cien je jeho „skutočným“ úmyslom. 

   Späť