Príprava zákona o Komore verejného obstarávania

Podpredseda ÚVO Mgr. Juraj Bugala, dňa 23.10.2018, na 4. konferenčnom fóre OTIDEA s názvom: Posúvame hranice verejného obstarávania k jednoduchosti, oboznámil účastníkov o príprave zákona o Komore verejného obstarávania a predstavil jeho základnú myšlienku, ktorou je profesionalizácia verejného obstarávania. Zároveň účastníkov oboznámil s hlavnými princípmi fungovania tejto stavovskej organizácie.Viac na 


  Späť