MPK k legislatívnemu zámeru zákona o vytvorení Komory verejného obstarávania

Dňa 30.01.2019 sme sa zúčastnili na ÚVO rozporového konania k vzneseným zásadným priomienkam v rámci MPK k legislatívnemu zámeru zákona o Komore verejného obstarávania. Vzniesli sme 6 zásadných pripomienok. Ďakujeme všetkým za ich pripomienky a podnety k legislatívnemu zámeru, ktoré nám doručili a tlmočili. Bližšie k tejto téme už o chvíľku na jubilejnom XX. Okrúhlom stole obstarávania. Tešíme sa na vás.

Viac na: 


  Späť