Vplyv zákona č. 177/2018 Z.z., tzv. zákon proti byrokracii, na ZVO

Úplné znenie ZVO, po novele tzv. zákonom proti byrokracii, s účinnosťou od 1.09.2018 ale aj od 1.01.2019 nájdete tu


  Späť