Keď práca profesionála nezapadne prachom

I keď povinnosť elektronizovať procesy verejného obstarávania nastala až dňom 19.10.2018, viacero nadšených špecialistov vo verejnom obstarávaní nečakalo až na tento míľnik, ale už niekoľko rokov pred zavedením povinnej elektronizácie, nasadili pomyselnú „latku“ svojej činnosti vo verejnom obstarávaní vysoko nad povinný štandard a experimentálne sa pustili prebadávať futuristické verejné obstarávanie.

 A keďže záverom roka 2018 bolo veľa dôvodov na rekapituláciu, nemohli sme počiny lídrov v oblasti elektronizácie procesov verejného obstarávania nechať nepovšimnuté a tak v spolupráci so spoločnosťou eBIZ Corp s.r.o., pri 20. výročí jej založenia , na XIX. Okrúhlom stole obstarávania, sme odovzdali ocenenia najodvážnejším, najdravejším, skrátka najlepším: „THE BEST IN ELECTRONIC PROCUREMENT“ .

Písal sa rok 2011, keď sa špecialisti na verejné obstarávanie Mesta Žilina rozhodli obstarávať inovatívne a zaviedli ako prvý na Slovensku do svojich procesov

elektronizáciu využívaním elektronického nástroja eAukcie.  „..... a prvú aukciu sme v zasadačke všetci sledovali na plátne cez projektor .....“ s úsmevom

zaspomínal vedúci oddelenia verejného obstarávania Mesta Žilina Ing. Roman Osika, pri preberaní ocenenia.

 

Teší nás ak odvážne počiny profesionálov neostanú nepovšimnuté, nezapadnú prachom, ale ich kvalitnému pracovnému nadšeniu je vzdaná náležitá úcta.

Viac na: 

 


  Späť