Novela ZVO už v MPK

Novela má umožniť:

☑️ efektívnejšie, rýchlejšie, transparentnejšie a úspešnejšie využívanie verejných zdrojov podľa európskych smerníc

☑️má priniesť skrátenie celého procesu verejného obstarávania

☑️transparentnosť celého systému by sa mala zvýšiť zavádzaním systému sledovania vývoja cien,

☑️zaviesť sa má aj povinnosť počkať s úhradou faktúry sedem dní po jej zverejnení v CRZ

☑️povinnosť zverejňovať údaje v CRZ majú mať aj obce, mestá, vyššie územné celky a všetky štátne podniky

☑️ÚVO by mal fungovať ako certifikačný orgán pre verejné obstarávanie pre potreby eurofondov.

MPK trvá do 31.12.2020 a určite budeme pri tom.


  Späť