Nové pravidlá pre eurofondové zákazky

Čo nám nové pravidlá pre eurofondové zákazky prinášajú sa dozvieme v:

  • Systéme riadenia EŠIF, verzia 11
  • Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania
  • Metodických pokynoch č. 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 23 a 24.   Späť