Vyhodnotenie dotazníka ÚVO

Výsledky dotazíka mnohých zaiste prekvapili a môžte si ich podrobne pozrieť tu: https://www.uvo.gov.sk/aktualne-temy/aktualita/vyhodnotenie-dotaznika   


  Späť