V profesionalizácii VO je už jasnejšie

Návrh na zriadenie komory, ako subjektu záujmovej samosprávy, ako I. alternatíva kreovania odborných garantov verejného obstarávania, nedostal zelenú. Garanti verejného obstarávania sa budú kreovať pod gestorstvom ÚVO, ktorý má pripraviť návrh zákona, ktorým sa bude novelizovať ZVO, do konca roka 2020. A tak v budúcnosti bude môcť byť proces VO zabezpečovaný už len odbornými garantmi verejného obstarávania, zapísaných v zozname odborných garantov, vedenom ÚVO. A tak nás postihne:

  • absolvovanie odborných skúšok
  • zápis do zoznamu odborných garantov
  • permanentné vzdelávanie
  • kreditový systém
  • možnosť vybrať si level oprávnení – komplet ZVO alebo len ZNH a EKS
  • sankcie a aj vyčiarknutie zo zoznamu.
Budeme monitorovať, ako to celé bude vyzerať v pripravovanom návrhu zákona.

 

 


  Späť