Všeobecné metodické usmernenie č. 3-2021

VMU č. 3-2021 pojednáva o uplatňovaní pravidiel a postupov pri zabezpečovaní dodávok energií. Dozviete sa v ňom:

  • ako stanoviť na energie PHZ
  • aký postup možno uplatniť
  • aké lehoty môžme použiť
  • ako uplatniť zmenu zmluvy
  • kedy možno použiť PRK 


  Späť