ÚVO vydal nové všeobecné metodické usmernenie

Všeobecné metodické usmernenie č. 7-2019 rieši problematiku predkladanie dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. a) ZVO v spojení s § 32 ods. 3 ZVO. Z predmetného všeobecného metodického usmernenia vyplýva, že v súčasnosti nie je možné § 32 ods. 3 ZVO pre podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO uplatniť.

 


  Späť