Máme nové výkladové stanovisko ÚVO

 Výkladové stanovisko č. 5 pojednáva o „reťazení“ kapací, v prípade využitia ustanovení § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, t.j. využitie „inej osoby“. Z výkladového stanoviska jednoznačne vyplýva, že :

  • „iné osoby“  musia poskytovať kapacity priamo uchádzačovi, resp. záujemcovi, 
  • nemôžu sa spoliehať na kapacity ďalších subjektov v rade za sebou, t.j. že nie je možné, aby došlo k poskytnutiu kapacít cez „reťaz“ iných (tretích) osôb,
  • je možné využiť aj možnosť viacerých „iných osôb“, ktoré však musia byť v rovnocennom postavení, t. j. musia byť vždy v prvom rade;
  • pri využívaní „iných osôb“ sa vždy musí jednať o osoby, ktoré majú svoje vlastné kapacity a nie sú len sprostredkovateľom ešte ďalších osôb (subjektov), ktoré v skutočnosti disponujú kapacitami.
Výkladové stanovisko č. 5 tu
  Späť