4. verzia „Metodiky zadávania zákaziek“

 Aktualizovaná „Metodika zadávania zákaziek“ obsahuje aj príklady vychádzajúce z poznatkov ÚVO v rámci jeho:

  • dohľadovej činnosti
  • metodickej činnosti

a to vo forme odkazova na konkrétne:

  • rozhodnutia ÚVO
  • metodické usmernenia ÚVO
  • iné výstupy ÚVO.
Metodika zadávania zákaziek tu


  Späť