Mini novela ZVO v NR SR

Táto mini novela ZVO by mala zaviesť dvojaký finančný limit pre ZNH na stavebné práce. Tie stavebné práce, ktoré priamo súvisia s rekonštrukciou školského internátu, študentského domova, polikliniky alebo nemocnice, by sa dali obstarať bez vestníka do 3 000 000 EUR. Zároveň by sa museli vyzvať na predloženie ponuky najmenej tri hospodárske subjekty a zmluvu by sme mohli uzatvoriť s uchádzačom, ktorý splní podmienky účasti, umiestni sa na niektorom z prvých troch miest v poradí uchádzačov a jeho ponuka nebude obsahovať hodnotu plnenia o viac než 20% vyššiu, ako je hodnota plnenia uchádzača prvého v poradí. Budeme sledovať, ako to dopadne.

 


  Späť