Zákon č. 343/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.01.2019

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov so zapracovanou veľkou novelou s účinnosťou od 1.01.2019 s ponechaným starým znením  ale aj s odstráneným starým znením už k dispozícii po registrácii na: https://www.okruhlystol.sk/sk/kontakt.html  Späť