Metodika na nákup elektromobilu

Pokiaľ plánujete nákup elektromobilu, ÚVO pripravil metodiku na jeho obstarávanie. Dozviete sa v nej:

  • ako stanoviť PHZ, 
  • ako uskutočniť prípravné trhové konzultácie,
  • ako pripraviť podklady na VO,
  • ako pripraviť kvalitný a nediskriminačný opis PZ,
  • ako určiť kritéria na hodnotenie ponúk,
  • ako prebieha celý proces VO

a to všetko s ekologickým myslením a so zohľadnením nákladov životného cyklu, samozrejme za dodržania základných princípov VO. 

Metodika k dispozícii tu:

 


  Späť