Súhrnné správy od nového roka po novom

 Od 1.01.2019 kvartálne súhrnné správy zverejňujeme prostredníctvom elektronického formulára v IS ZÚ v záložke „Oznamovacie povinnosti“ na stránke www.uvo.gov.sk. Tie sa budú zároveň zverejňovať vo Vestníku verejného obstarávania a následne v profile. Viac na:


  Späť