Finančné limity s účinnosťou od 1.01.2019

Nové finančné limity pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkymi hodnotami s účinnosťou od 1.01.2019, pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) a d) ZVO, pre verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO a pre osobu podľa § 8 ods. 1 ZVO k dispozícii po registrácii na: https://www.okruhlystol.sk/sk/kontakt.html


  Späť