Vláda SR schválila novelu ZVO

Najdôležitejšie zmeny, ktoré nás čakajú sú:

☑️zvýšenie finančných limitov pre „zákazky malého rozsahu“

☑️ZNH a PZ so zvýšenými limitmi

☑️zavedie za profesionalizácia vo verejnom obstarávaní v prepracovanom variante

☑️obstarávačom pribude znovu viac povinnosti v procese VO

☑️zruší sa Rada ÚVO

☑️zavedie sa preskúmavanie ÚVO

☑️zavedie sa zoznam elektronických prostriedkov na elektronickú komunikáciu

☑️sociálne a osobitné služby sa budú obstarávať v odlišnom režime

☑️zavedie sa elektronická platforma ako povinný elektronický prostriedok na realizáciu zákaziek v prípade ZNH a PZ

☑️zavedú sa nedôvodné námietky.
A mnoho ďalších zásadných zmien! Navrhovaná novela by mala nadobudnúť účinnosť od 1.03.2022, zoznam elektronických prostriedkov od 1.07.2022 a profesionalizácia od 1.03.2024.


  Späť