Nové finančné limity

Vyhláškou č. 493/2021 Z.z. sa zvyšujú finančné limity pre nadlimitné zákazky v súlade s Delegovaním nariadením komisie EÚ z 10.11.2021.


  Späť