Návrh ďalšej novely ZVO v NR SR

Touto právnou úpravou, mala zaviesť najmä:

  • nová definícia „slovenský výrobok“ a „konečný vlastník“
  • mal by pribudnúť nový § 34a Pôvod na území Slovenskej republiky
  • v opise predmetu zákazky, by sme mohli vyžadovať slovenský výrobok
  • taktiež pri kritériách na hodnotenie ponúk, by sme mohli využiť hodnotenie slovenského produktu

a to všetko by sme využívali pri obstarávaní potravín. Účinnosť novely sa predpokladá od 1.05.2020. Budeme sledovať, ako to v parlamente dopadne. 

 

 


  Späť