Všeobecné metodické usmernenie k súhrnným správam

Úrad pre verejné obstarávanie včera vydal Všeobecné metodické usmernie č. 4 k zverejňovaniu súhrnných správ po novom od 1.01.2019 a inštruktažné video ako Všebecné metodické usmernenie č. 5, ako jednoducho vypĺňať elektronický formulár. 


  Späť